ועדת הנהלה
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

שלמה פרץ

חבר

גיל פישר

חבר

פרח קוזחי

חבר

שלמה קליין

חבר

עידית ינטוב

נוכחים

 

מנכ"ל

יועמ"ש

 

מבקר

 

מהנדס

גזבר