ועדת הנהלה
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

שני גרינברג

חבר

גיל פישר

חבר

יוחאי פרג'י

חבר

שלמה קליין

חבר

עידית ינטוב

נוכחים

 

מנכ"ל

יעקב נתניהו

יועמ"ש

עופר רזניק

מבקר

עבד אל חלים בקלי

מהנדס

יובל ברק

גזבר

שלומי צדרביום