ועדת ביקורת
תפקיד שם

יו"ר

נגה עוז

חבר

יוסי גולדמן

חבר

שלמה פרץ