ועדת מל"ח
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

שלמה קליין (מכלול חינוך)

חבר

פרח קוזחי ( מכלול והסברה)

חבר

שלמה פרץ ( מכלול רווחה)

חבר

עידית ינטוב(מכלול תשתיות)

רמ"ט

שלומי צדרבוים

יקל"ר

סא"ל דורון שובל

ביטחון

מנהל אגף ביטחון 

משטרה

מפקד נקודת חריש

מכלול אוכלוסייה

מנהל אגף רווחה

מכלול חינוך

מנהל אגף חינוך

מכלול ותשתיות

מנהל אגף הנדסה

מכלול משאבי אנוש

מנהל אגף משאבי אנוש

מכלול תשתיות ולוגיסטיקה

מנהל אגף ת"ל

מכלול הסברה ומידע לציבור

דובר

מוקד עירוני

מנהל מוקד