ועדת הנצחת נפגעי טרור
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

שלמה קליין

חבר

נגה עוז

נציג ציבור

 

נציג ציבור

 

נציג ציבור

 

חבר משפחה

נחשון טבי

חבר משפחה

רעות קרקוס

חבר משפחה

עמנואל שאבו