ועדת הנצחת נפגעי טרור
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

שלמה קליין

חבר

פרח קוזחי

נציג ציבור

 

נציג ציבור

 

נציג ציבור

 

חבר משפחה

נחשון טבי

חבר משפחה

עמנואל שאבו