ועדת מחיקת חובות
תפקיד שם

יועמ"ש

עופר רזניק

גזבר

שלומי צדרבוים

נציג מחלקת גביה