ועדת מחיקת חובות
תפקיד שם

יועמ"ש

אורון משה

גזבר

יפתח נפש 

נציג מחלקת גבייה