ועדת איכות הסביבה
תפקיד שם

יו"ר

גיל פישר

חבר

שלמה פרץ

חברה

עידית ינטוב

חבר יוחאי פרג'י
חברה שני גרינברג

עובד אחראי תחום

מנהל אגף ת"ל

נציג ארגון

מעוז לואנץ