ועדת מאבק בנגע בסמים
תפקיד שם

יו"ר

שני גרינברג 

חבר

יוחאי פרג'י

חבר

עידית ינטוב 

מנהל רווחה

מנהל מחלקת רווחה 

מנהל חינוך

מנהל אגף חינוך 

נציג ציבור

נציג ציבור

אלכס חן

מנהל בית ספר

ליאור לויתן

נציג הרשות למלחמה בסמים

 

רכזת נוער

נציג מחלקת נוער

אגף ביטחון

מנהל אגף ביטחון

משטרה

מפקד נקודת משטרה

רווחה נציג מחלקת רווחה