ועדה למיגור אלימות
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

מנכ"ל

שלומי צדרבוים

חבר

שלמה קליין

חבר

פרח קוזחי

מנהל אגף חינוך

מנהל אגף חינוך

מנהל אגף פיקוח

מנהל אגף פיקוח

מנהל אגף ביטחון

מנהל אגף ביטחון 

מנהל אגף רווחה

מנהל אגף רווחה

יועץ לענייני אזרחים ותיקים

יועץ לענייני אזרחים ותיקים

נציג משטרת ישראל

מפקד נקודת חריש 

נציג ציבור

גל חדרי

רכזת נוער

נציגות מחלקת הנוער 

רכז נוער משטרת עירון

 

רכז מודיעין משטרת עירון

 

רווחה נציג מחלקת רווחה