ועדה למיגור אלימות
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

מנכ"ל

יעקב נתניהו

חבר

גיל פישר

חבר

יוחאי פרג'י

מנהל אגף חינוך

איציק תייר

מנהל אגף פיקוח

 

מנהל אגף בטחון

מורדי שמעון

מנהל אגף רווחה

שלמה פלד

יועץ לענייני אזרחים ותיקים

אלונה

נציג משטרת ישראל

רפ"ק באסם חסון

נציג

גל חדרי

רכזת נוער

אור גולני

רכז נוער משטרת עירון

 

רכז מודיעין משטרת עירון