ועדת הנחות בארנונה
תפקיד שם

יו"ר

שלמה פרץ

חבר

שלמה קליין

יועמ"ש

עופר רזניק

מהנדס המוצה

יובל ברק

מנהל מחלקת נכסים

יניב מרכנתי

גזבר

שלומי צדרבוים

מנהל רווחה

שלמה פלד