ועדת תמיכות
תפקיד שם

מנכ"ל

שלומי צדרבוים

גזבר

יפתח נפש 

יועמ"ש

עו"ד אורון משה