ועדת תמיכות
תפקיד שם

מנכ"ל

יעקב נתניהו

גזבר

שלומי צדרבוים

יועמ"ש

עופר רזניק