ועדת קליטת עליה
תפקיד שם

יו"ר

עידית ינטוב

נציג

חיים בנטוזה

נציג

שלמה פרץ

נציג

מישל אן

נציג

אריאנה טורו

נציג

אניק שוט

נציג

ויקטור גלז

נציג

אמיר דה ליאון

נציג

אלכסנדר אסלנוב

נציג

קמילה אליהו

נציג

ליאור עוז