ועדת קליטת עליה
תפקיד שם

יו"ר

עידית ינטוב

נציג

חיים בנטוזה

נציג קליטה

אלונה גבר

נציג

מישל אן

נציג

אריאנה טורן

נציג

אניק שוט

נציג

ויקטור גלז

נציג

אמיר דה ליאון

נציג

יוחאי פרג'י

נציג

נתן רוטנברג

נציג

מיכאל רובינשטיין