ועדת בטחון
תפקיד שם

יו"ר ונציג הרשות המקומית

מורדי בן שמעון

חבר

יוחאי פרג'י

חבר

שני גרינברג

נציג שר הבטחון

סא"ל דורון שובל ( מי"ל)

נציג משרד החינוך

איציק תייר

נציג המשטרה

רפ"ק באסם חסון

נציג ציבור בעל נסיון

קב"ט מוס"ח רמי חטב