ועדת תרבות ופנאי
תפקיד שם

יו"ר

שני גרינברג

נציג

שלמה פרץ

נציג

עידית ינטוב

נציג

גילה עתירה

נציג

סטס קורינסקי

נציג

רחלי יצחק

נציג

משה שץ

נציג

מוטי וייס

נציג

קרן גאורי

נציג

ויקטור גלז

נציג

לימור כהן

נציג

מנור ביטון