ועדת חינוך
תפקיד שם

יו"ר

יוחאי פרג'י

חבר

עידית ינטוב

חבר

שלמה פרץ

חבר

גיל פישר

חבר

יצחק מיס

נציג

שאול מנסבך

נציג

אבישי גרינשפן

מנהל בית ספר

אייל עזרתי

מנהל בית ספר

פריאלה אליאב

מנהל בית ספר

אתי רוקח

מנהל בית ספר

ענת אורגד

מנהל בית ספר

חגי כהן

מנהל בית ספר

ליאור ליויתן

נציג ועד הורים

נציגות לכל ועד בית ספר