ועדת חינוך
תפקיד שם

יו"ר

שלמה קליין 

חבר

עידית ינטוב

חבר

שלמה פרץ

חבר

פרח קוזחי

חבר

 

נציג

שאול מנסבך

נציג

יפתח שטיין