ועדת תחבורה
תפקיד שם

יו"ר

שלמה קליין

חבר

שלמה פרץ

חבר

עידית ינטוב

נציג

ענבל גולדשטיין

נציג

עידן מן

נציג

עופר אריה