ועדת רווחה
תפקיד שם

יו"ר

שלמה פרץ

חבר

עידית ינטוב

נציג

גילה עתירה

נציג

מוטי וייס

נציג

פרח קוזחי

נציג

גל חדרי

נציג

מיכל קאווי