ועדת רווחה
תפקיד שם

יו"ר

שלמה פרץ

חבר

עידית ינטוב

נציג

גילה עתירה

נציג

נציג

פרח קוזחי

נציג

גל חדרי

נציג

שימי ברבי