ועדת חוקי עזר
תפקיד שם

יו"ר

עידית ינטוב

חבר

שלמה פרץ

חבר

שלמה קליין

חבר

גיל פישר

נציג