ועדת שמות
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

גיל פישר

חבר

עידית ינטוב

חבר

יוסי גולדמן

חבר

שלמה פרץ

חבר

פרח קוזחי

חבר

שני גרינברג