ועדת שמות
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

נגה עוז

חבר

עידית ינטוב

חבר

יוסי גולדמן

חבר

שלמה פרץ

חבר

יוחאי פרג'י

חבר

שני גרינברג