ועדת תמרור
תפקיד שם

יו"ר

יצחק קשת

חבר

שלמה קליין

חבר

שני גרינברג

חבר עידית ינטוב

מהנדס

מהנדס

יועץ תנועה

 

נציג משטרת התנועה