ועדת תמרור
תפקיד שם

יו"ר

יצחק

חבר

שלמה קליין

חבר

שני גרינברג

מהנדס

יובל ברק

יועץ תנועה

 

נציג משטרת התנועה