ועדת זכויות הקשיש

תפקיד

שם

יו"ר

עידית ינטוב

חבר

שלמה פרץ

חבר

שני גרינברג

חבר

יוחאי פרג'י