דוח דגימה תקופתי מתאריך 11/02/2021

דוח דגימה תקופתי מתאריך 05/07/2020

דוח דגימה תקופתי מתאריך 16/04/2020

דוח דגימה תקופתי מתאריך 09/07/2019

דוח דגימה תקופתי מתאריך 14/04/2019