דוח דגימה תקופתי מתאריך 14/04/2019

דוח דגימה תקופתי מתאריך 09/07/2019