*לצפייה בחברי הוועדה לחצו על שם הוועדה

  שם הוועדה מסמכים נלווים
וועדות חובה וועדת הנהלה  
וועדת מל"ח  
וועדת איכות הסביבה  
וועדה למיגור האלימות  
וועדת מאבק בנגע הסמים  
וועדת בטחון  
וועדת ביקורת  
וועדת הנצחת נפגעי הטרור  
וועדת מכרזים  
ועדת ערר ערר מס' 08/21
וועדת הנחות בארנונה  
וועדות רשות וועדת תחבורה  
וועדת שמות  
וועדת תרבות ופנאי

26/02/19: סיכום פגישה 1
16/04/19: זימון ועדה
16/04/19: סיכום פגישה 2

וועדת רווחה  
וועדת תמרור  
וועדת קליטת עלייה  
וועדת חינוך  
וועדת חוקי עזר  
וועדת זכויות הקשיש  
וועדות מקצועיות וועדת השלושה  
וועדת מחיקת חובות  
וועדת תמיכות