*לצפייה בחברי הוועדה לחצו על שם הוועדה

  שם הוועדה מסמכים נלווים
וועדות חובה וועדת הנהלה  
וועדת מל"ח  
וועדת איכות הסביבה  
וועדה למיגור האלימות  
וועדת מאבק בנגע הסמים  
וועדת בטחון  
וועדת ביקורת  
וועדת הנצחת נפגעי הטרור  
וועדת מכרזים  
ועדת ערר

ערר מס' 08/21
ערר מס' 05/2020

וועדת הנחות בארנונה  
וועדות רשות וועדת תחבורה  
וועדת שמות  
וועדת תרבות ופנאי

26/02/19: סיכום פגישה 1
16/04/19: זימון ועדה
16/04/19: סיכום פגישה 2

וועדת רווחה  
וועדת תמרור  
וועדת קליטת עלייה  
וועדת חינוך  
וועדת חוקי עזר  
וועדת זכויות הקשיש  
וועדות מקצועיות וועדת השלושה  
וועדת מחיקת חובות  
וועדת תמיכות