העברית היא שפה מרתקת, מיוחדת ואחת השפות העתיקות ביותר בעולם. מקורן של מילים רבות בשפות שונות הוא מהשפה העברית.

השינויים שחלו בה מסמלים את ההיסטוריה של העם היהודי.

העברית דוברה, נכתבה, נשכחה והתעוררה. היא שפת התנ"ך אך גם "שפת המכולת".

למעשה היא השפה הרשמית המדוברת במדינת ישראל,

ואנו- החיים בה- צריכים לדעת אותה כדי להרגיש בבית.

 

ULPAN 'LATINO HARISH' חוג שפה המתקיים פעם בשבוע ביום א' בין השעות 10:00-12:00

בבית הקהילה , רח' גפן 78 חריש