ידיעת השפה העברית היא תנאי חשוב להשתלבות העולה בחברה הישראלית. משרד החינוך - המחלקה ללימוד מבוגרים,

מקיים ברחבי הארץ במימון משותף עם משרד העלייה והקליטה אולפנים ללימוד השפה העברית.
 

אולפני משרד החינוך

מהו אולפן?

האולפן הוא מסגרת לימוד של השפה העברית. מסגרת זו נמצאת באחריות משותפת של משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך והסוכנות היהודית.

שעות הלימוד:

אולפן בוקר: 8:00-13:00

משך האולפן

אולפן בוקר נמשך כחמישה חודשים, בסך הכול לומדים כ-500 שעות לימוד.

כיצד נרשמים?

אלונה גבר קרקליס,

טל: 052-4203188

מייל: alona@harish.muni.il

מימון שכר לימוד באולפןהעולה זכאי לפטור משכר לימוד.

מימון מחייתו של העולההעולים מקבלים סל קליטה והבטחת הכנסה בתקופת הלימודים באולפן. עולים המתחילים את לימודיהם באולפן בתום תקופת סל הקליטה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בלבד.

אם תקופת הלימודים באולפן א' התארכה מסיבות שאינן תלויות בעולה, כמו שביתה או דחיית פתיחת האולפן, אירועים משפחתיים חריגים או מחלה,

זכאי העולה להארכת תקופת הסיוע בהבטחת הכנסה ו/או דמי נסיעות לחודשיים נוספים לכל היותר. זאת,

בתנאי שהחל ללמוד תוך חודשיים מיום קבלת מעמד עולה ובתנאי שלא עברה שנה מיום קבלת מעמד עולה.

תקופת הזכאות לסיוע בשכר לימוד

עולים זכאים לסיוע בשכר לימוד עד 18 חודש מיום העלייה. עולים נתמכים, או המקבלים הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי,

זכאים לפטור משכר לימוד באולפן ראשוני עד שנתיים מיום העלייה.

הארכת תקופת הזכאות

במקרים חריגים של דחיית הלימודים בגין הריון, לידה, טיפול בילדים, שינוי מקום המגורים, מצוקה משפחתית או מחלה,

ניתן לפנות אל מנהלי המחוזות או לרכז עלייה והקליטה בחריש לצורך קבלת היתר ללימודים באולפן אחרי 18 חודש מיום העלייה.

הארכת הזכאות חלה על פטור משכר לימוד בלבד, והיא אינה כוללת את שאר סוגי הסיוע.

 

שימו לב!

יש לברר את הזכאות האישית לסיוע בסניפים ובמרחבים של משרד העלייה והקליטה.