הודעות  

בעלי תפקידים 

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה - עודד סלע 

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מנהל מחלקת תפעול - אופיר אפל

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

מזכירת אגף תפעול ולוגיסטיקה - אושרת סהר

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מפקחים מתכללים - לוי מור יצחק

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

מפקחים מתכללים - בשיר סאבא

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

פקח עירוני - נתנאל כהן

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

פקח עירוני - איציק עבו

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

איש אחזקה - נתן בקייה

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

איש אחזקה - סלבה נוביקוב

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

מידע נוסף 

 

סרטונים