הודעות  

בעלי תפקידים 

מנהל אגף ת"ל - עודד סלע

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: oded@harish.muni.il

מנהל מחלקת לוגיסטיקה - אופיר אפל

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מזכירת אגף ת"ל- אושרת סהר

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מנהל מחלקת גנים ונוף - ארז צוריאל

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מפקח מתכלל - בשיר סאבא

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

פקח מתכלל - לוי מור יצחק

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

תחזוקה - חאתם חיטוב

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

תחזוקה - יבדה ניסנוב

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

מידע נוסף 

 

סרטונים