הודעות  

בעלי תפקידים 

עודד סלע - מנהל אגף ת"ל 

טלפון: 04-6186022

אופיר אפל - סגן מנהל אגף 

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

אושרת סהר - מזכירת אגף ת"ל

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

ישי גבירצמן- מנהל מחלקת תפעול

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

ארז צוריאל - מנהל מחלקת גנים ונוף

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

אביה גמזו 

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

שלומי פרץ - תברואן

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

לוי מור יצחק - חשמל

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

יוסי נקש - אינוונטר

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

אלון לוי - רכז אחזקת מבנים ונכסים

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

נתנאל כהן - מפקח מתכלל

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

בשיר סאבא - מפקח מתכלל

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

חאתם חיטוב - תחזוקה

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

יבדה ניסנוב - תחזוקה

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

יאיר ארוש - תחזוקה

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

טמיר הבר - תחזוקה

טלפון: 04-6186022
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מידע נוסף 

[sub_menu]

 

סרטונים