פרסום טיוטת צו הארנונה לשנת 2020

טיוטת ארנונה לשנת 2020

השוואת סיווגים 2019-2020

השוואת מלל 2019-2020