דבר המנהל

תלמוד תורה "חזון שמעון"

שם המנהלת

מנהל: הרב דוד פרטוש
טלפון:052-7644709

כתבות

כתובת: טורקיז 12

טלפונים

טלפון: 04-6538000

 

 

תלמוד תורה חזון שמעון מחנך

בדרכה של תורה, ליראת ה' ואהבת הבריות.

דרך ארץ קדמה לתורה: לכן אנו מקפידים מאוד על התנהגות נאותה, דיבור מכובד אהבת חברים הת"ת יגלה אפס סובלנות כלפי אלימות, וירבה בתלמידים היקרים פעילות חברתית לגיבוש וחינוך לקבלת האחר.

מקצוענות בחינוך: הצוות החינוכי מורכב מאנשי חינוך מהמדרגה הראשונה שיראתם קודמת לחוכמתם בעלי תארים ותעודות הוראה בנוסף להשתלמות מקצועית כל השנה.
הצוות רואה בחינוך עבודת קודש ומלאכת שמיים ע"פ הוראות רבותינו.

פיקוח והדרכה: הת"ת נמצא בפיקוח מעיין החינוך התורני בא"י "בני יוסף" בנשיאות הרה"ג משה פינטו שליט"א מראשי וועדת רשת החינוך התורני ומקפיד על תהליך לימודי חווייתי, מתוך אמונה שתורתנו הקדושה היא "אבן חיים".
בנוסף אנו מקבלים הדרכה בכל המקצועות קודש כחול, זהו שילוב מנצח של חינוך לתורה ויראת שמיים לצד רצינות ומקצוענות בלימודי החול.

אוכלוסיה: ת"ת חזון שמעון מקבל תלמידים מכל הקשת החרדית ובלבד שרצונם ורצון הוריהם לגדול ביראת שמים ובלימוד התורה הקדושה תוך עמידה קפדנית על תקנון הת"ת.

צביון: בת"ת חזון שמעון יש הווי תורני חרדי ע"פ הדרך שהנחיל לנו הרה"ג עובדיה יוסף זצוקללה"ה המתבטא מחוץ למסגרת הלימודים הרגילה ומורגש יותר במעטפת הכללית כדוגמת מבצעים, פעילויות בזמנים מיוחדים ובעדנא דפגרא, עם מערכת שעות רגילה כמו בכל מקום אחר ללא שינוי ולכן הת"ת מתאים לכל החפצים ביראת השם ובלימוד התורה ברמה גבוהה, בשעות הבוקר לומדים מקצועות קודש בלבד ומאוחר יותר לומדים מקצועות חול.

דרכי הוראה: התורה לא משתנה לעולם אך דרכי ההוראה והלימוד משתנים לעתים לכן אנו משלבים שיטות דידקטיות חדשניות לצד הפעלות המעודדות לימוד עצמי ומתן כלים ליכולת רכישת ידע תמידית.

לצד לימוד התורה. אנו יוזמים פעילויות חינוכיות מעשירות

כגון: טיולים, וסיורים בארץ, חוגי העשרה, לימוד אבות ובנים ובנוסף הרצאות בנושאי חינוך

להורים ולמחנכים, השתתפות ההורים הכרחית וחיונית להצלחת חינוך הבנים.