ערעור על דו"ח פיקוח עירוני

  1. תושב שקיבל דו"ח , זכאי לערער על כך בכתב ( באמצעות טופס ערעור) תוך 30 יום.
  2. לאחר בדיקה וטיפול הערעור יועבר למתן תשובתו של היועץ המשפטי של המועצה.
  3. תשובת היועמ"ש תשלח למענך בדואר רשום.
  4. לבדיקת סטטוס ערעור הבקשה ניתן לפנות ל 0779033240

בקשה להישפט

  1. תושב שערעורו נדחה, יכול להגיש בקשה להישפט, תוך חודש מיום שליחת תשובתו של היועמ"ש.
  2. יש לנמק את הבקשה ולשלוח בדואר לרחוב גפן 78 חריש, אגף תפעול ולוגיסטיקה , מחלקת פיקוח עירוני, הגב' אושרת סהר.
  3. הודעה על מועד דיון תשלח למענך ע"י בית המשפט.