הגנה על ילדים ונוער בסיכון, וועדה לתכנון תכניות טיפול והערכתן לילדים ונוער, שירותים בשיתוף עם מרכז טיפולי כרמים ופנימיות יום.