הורים לתלמידים שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד באמצעות ועדת השמה או ועדת זכאות ואפיון, מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולהעביר מסמכים עפ"י הרשימה המצורפת וזאת על מנת להסדיר את המשך הרישום.

 

מגזר * שדה חובה

מסמכים מצורפים

בנוסף, אפשר להעביר את המסמכים

1. דרך המייל: edu.part.harish@gmail.com 

2 .באמצעות פקס שמספרו – 15346186049

3 .ידנית למרכז שירות לתושב בשעות קבלה.

 

 

תהליך הרישום

קבלת מסמכים - רישום למסגרות חנ"מ מותנה בקבלת כל המסמכים.
ההורים חייבים לדעת - אין אפשרות להתחיל חיפוש מסגרת ללא קבלת כל המסמכים.

חיפוש מסגרת מתאימה עפ"י אפיון, מגזר וגיל.
חיפוש מסגרות בתוך חריש.

חיפוש מסגרת מחוץ לחריש – שליחת בקשה למסגרות מחוץ לישוב.