ליווי תושבים המתמודדים עם חולי, נכות, אובדן, בעיות תפקודיות ומצוקה כלכלית.