לצפייה בשיבוצים לשנת תשפ"א לחץ כאן

 

שיבוץ לגני ילדים

השיבוץ לגני הילדים יעשה עם תום תקופת הרישום הרשמי.

 אגף החינוך יעשה מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לבקשת הרישום אזור וסוג חינוך והערות חריגות תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים ומערכתיים.

הגנים מוגדרים כגנים דו-גילאיים:

 • גני טרום – שנתון 2018ו- שנתון 2017(צעירי השנתון בהתאם למקומות הפנויים)
 • גני חובה – שנתון 2016 ושנתון 2017 (בוגרי השנתון בהתאם למקומות הפנויים)   

קריטריונים לשיבוץ

 • ביצוע רישום בתקופת הרישום עפ"י משרד החינוך
 • גיל הילד.
 • ילדים הממשיכים בגן, שנה נוספת.
 • גן המשך באותו מתחם.
 • זרם או סוג גן (ממלכתי / ממ"ד / חרדי)
 • אחים ואחיות
 • מקום מגורים (עפ"י רישום במשרד הפנים), בהתאם לאזורי רישום.
 • איזון בנים בנות.
 • סיבות רפואיות ומשפחתיות חריגות במעגל המשפחתי הקרוב (ילד/הורה/אחים) בצירוף מסמכים רלוונטיים
 • שיקולים כלל מערכתיים

מועד פרסום השיבוצים

בתאריך 16.06.2021 – ו' תמוז תשפ"א

ערעור על שיבוץ לגן

עם קבלת ההודעה על שיבוץ ילדכם, במידת הצורך, יהיה באפשרותכם להגיש ערעור על השיבוץ.

את הערעור ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.

תאריכי הערעור:

23.6.21-16.6.21 ו' בתמוז תשפ"א-י"ג בתמוז תשפ"א

הערעור ידון בוועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • הגשת הערעור במועדו
 • אזור רישום
 • גיל הילד
 • סיבות רפואיות ומשפחתיות חריגות במעגל המשפחתי הקרוב(ילד/הורה/אחים) בצירוף מסמכים רלוונטיים

כל בקשה תידון בוועדת הערעורים ותענה בהתאם למקום הפנוי בגן המבוקש.