מין * שדה חובה

קיים רשיון נהיגה * שדה חובה

במידה וקיים

האם הנך חבר/ה בארגון מתנדבים? * שדה חובה

האם הנך משובץ/ת במקום אחר בשעת חירום? * שדה חובה

מהי העדפתך לעיסוק בשעת חירום? -ניתן לסמן יותר מהעדפה אחת * שדה חובה

תדירות הפעילות בה הנך מבקש/ת להתנדב * שדה חובה

אני דובר/ת שפות: * שדה חובה

אנא סמן * שדה חובה