מין (חובה) שדה חובה

קיים רשיון נהיגה (חובה) שדה חובה

במידה וקיים

האם הנך חבר/ה בארגון מתנדבים? (חובה) שדה חובה

האם הנך משובץ/ת במקום אחר בשעת חירום? (חובה) שדה חובה

מהי העדפתך לעיסוק בשעת חירום? -ניתן לסמן יותר מהעדפה אחת (חובה) שדה חובה

תדירות הפעילות בה הנך מבקש/ת להתנדב (חובה) שדה חובה

אני דובר/ת שפות: (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה