רישום לחנ"מ לגנים ולכיתה א' לשנה"ל תשפ"א

 1. ילדים שעולים לגן טרום - טרום חובה (פעם ראשונה בגן מועצה ) ולא עברו ועדת אפיון וזכאות (ועדת השמה) ומעוניינים להגיש בקשה לועדה יגישו בקשה דרך האתר כולל העברת מסמכים והם יוזמנו לועדה לקבוע האם יש לילד/ב זכאות לחנ"מ.
  הורים מתבקשים להירשם רישום רגיל לגני ילדים כולל רישום צהרון אם יש צורך.
  השיבוץ למסגרת חנ"מ  יעשה אחרי אישור ועדת אפיון וזכאות לגן חנ"מ.
 2. ילדים שממשיכים בגן חנ"מ – אין צורך לעשות רישום באתר המועצה, הילדים משובצים ע"י מחלקת חינוך מיוחד בגנים. https://www.harish.muni.il/400/
  רישום לצהרונים יעשה  בהמשך מול ההורים.
 3. ילדים שעברו דירה ויש ברשותם ועדת אפיון וזכאות (ועדת השמה) בתוקף, הרישום יעשה דרך האתר -  https://www.harish.muni.il/400
  בחינוך מיוחד כולל העברת מסמכים.
 4. רישום לכיתה א' -  לתלמידים שנמצאים בשנה"ל תש"פ בגן חנ"מ בחריש או מחוץ לחריש וממתינים לועדת אפיון וזכאות (ועדת השמה) יוזמנו לועדה בה יוחלט המשך זכאות לשירותי חנ"מ.
  הורים מתבקשים להירשם רישום רגיל לכיתה א' כולל רישום לצהרון אם יש צורך.
  השיבוץ למסגרת חנ"מ  יעשה אחרי אישור ועדת אפיון וזכאות למסגרת חנ"מ.