ועדת ערר

ועדת הערר יושבת כערכאת ערעור על החלטות מנהל הארנונה ואין היא דנה בבקשות ו/או השגות אשר מיועדות לידון בפני מנהל הארנונה ו/או בפני גורמים מוסמכים אחרים אלא בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976.
בקשות שלא יוגשו לפי האמור לא יטופלו ועל מגיש הבקשה להגישה לגורמים המוסמכים

מקום התכנסות ועדת ערר ארנונה :

בבניין העיריה בקומה 2 

חברי הוועדה :

יו"ר הוועדה – עו"ד מר ליאור רחמים
חבר ועדה -  עו"ד מר אייל ביטון
חבר ועדה – עו"ד מר דוד אוחיון
חבר ועדה – מר חדרי גל
חבר ועדה –  מר גרלינג יניב
מזכירת הוועדה – הגב' ליאת שחר
 

דרכי התקשרות :

דוא"ל : harish.muni.il @v.arar
טלפון *6719 , 04-6186000 .
 
 

חוק הרשויות המקומיות 

חוזר מנכל 1-12 מינוי וועדת ערר

תקנות הרשויות המקומיות 

פרוטוקולים 

החלטות 

נוסח פרסום כולל הבהרה 

נוסח הודעה להקמת וועדת ערר לארנונה