השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח)

 

יעד:

ייעודו של השירות הפסיכולוגי חינוכי הינו  קידום רווחתם, הסתגלותם, התפתחותם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. הפסיכולוג החינוכי מסייע לצוותי החינוך באיתור מוקדם והתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד ומערכת החינוך. בשעת חירום מורחב השרות וניתן לכלל הקהילה.

יעד זה מתממש בעבודת הפסיכולוגים החינוכיים ברמת מערכת החינוך, הקהילה, הפרט והמשפחה בעתות שגרה ובחירום.

 

חזון:

השירות הפסיכולוגי-חינוכי בחריש הינו שרות קהילתי השואף למתן מענה מיטבי לקהילה ועזרה בבניית חוסן קהילתי. כל זאת, תוך שותפות בחשיבה העירונית ועיגון האמירה הטיפולית בתוך השיח העירוני, יחד עם חשיבה על יצירת תחושת שייכות, לכידות וקידום הרווחה הנפשית של התלמידים ומשפחותיהם.

 

מבנה ארגוני:

השירות הפסיכולוגי-חינוכי מהווה מחלקה באגף החינוך ושותף פעיל בהתוויית מדיניות חינוכית טיפולית והבניית תכניות מניעה והתערבות. הגורמים השותפים לשפ"ח הן כל מחלקות אגף החינוך, אגף הרווחה, מערכות החינוך היישוביות, הפיקוח של משרד החינוך, מתי"א ועוד. השפ"ח הינו תחנה מוכרת לצורך התמחות בפסיכולוגיה - חינוכית.

 

מטרות השפ"ח:

מתן מענה לכלל אוכלוסיית התלמידים בישוב, מגני טרום טרום חובה ועד סיום תיכון.

המענה כולל:

 • התערבויות במצבי חירום ומשבר.
 • השתתפות פעילה בישיבות צוות בין מקצועי תוך חשיבה על צרכי התלמידים והמחנכים בפרט, והמערכת החינוכית ככלל.
 • ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך השונים.
 • השתתפות בוועדות עפ"י חוק (ועדות בין מקצועיות, ועדות זכאות ואפיון, ועדות תכנון טיפול), מתן המלצות טיפוליות וחינוכיות בהתאם לצורכי הילד.
 • אבחון והערכה עפ"י הצורך:
 1. אבחוני בשלות במעבר מגן לכיתה א'.
 2. אבחון ילדים הזקוקים לשירותי החינוך המיוחדים, עפ"י שקול דעת פסיכולוג המערכת.
 • הדרכות הורים בהתאם לכוח האדם הזמין.
 • טיפול פסיכולוגי לפי שיקול דעתו של פסיכולוג המערכת.
 • השתתפות בצוותי חשיבה באגף החינוך.
 • פרויקטים טיפוליים:
 1. צוות התפתחותי: בריכוז של רכזת הגיל הרך בשפ"ח – קלינאי תקשורת ומרפאה בעיסוק בגני טרום טרום חובה.
 2. צוות טיפול בקשיים התנהגותיים וויסות רגשי: בריכוז של השפ"ח – מנתח התנהגות ומטפלת רגשית הנותנים מענה קבוצתי לילדים ופרטני להורים שילדיהם מטופלים.
 3. קבוצת טיפוליות בבתי הספר.
 4. טיפול פסיכולוגי פרטני וקבוצתי המיועד למגזר החרדי במסגרת פרויקט חומש.
 5. צוות סטודנטים הנותנים חונכות פרטנית לילדי מערכות החינוך בחריש.
 • מרכז "חיבורים": מרכז טיפולי המשותף לשפ"ח ולמחלקה לשירותים חברתיים ונותן מענה טיפולי לילדים, נוער והוריהם - מסובסד חלקית על ידי העירייה.

 

צוות שפ"ח חריש:

מנהלת התחנה: הפסיכולוגית רחלי נבות אלירז

מנהלת תחנה ומרכזת תחום טיפול ופגיעות מיניות: הפסיכולוגית עדי שואבי

רכזת גיל רך: הפסיכולוגית יפעת שדה

פסיכולוגים-חינוכיים:

נופר אפשטיין
שני נוב
טל למבז
אורי סויסה

מזכירת המחלקה: מרי בר און

 

כיצד פונים:

עיקר הפניות לשירות הפסיכולוגי-חינוכי בחריש מגיעות דרך מוסדות החינוך (בקשה ניתן להפנות לגננת/מורה/יועץ/ת), אך ניתן גם לפנות ישירות דרך מזכירות השפ"ח בטלפון מס': 04-6186088, או בהודעת וואטאספ לשפ"ח בטלפון מס': 052-6292531.

 

שם טופס טופס מקוון טופס להורדה 
אישור הורים להערכה פסיכולוגית 
אישור הורים להשתתפות בקבוצה רגשית בגן 

אישור הורים לשיחה/תצפית על התלמיד/ה

הסכמה לטיפול רגשי

ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית