פרסומים 

שם הפרסום תאריך פרסום
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - לצורך הפעלת קריה חינוכית טכנולוגית  04/05/20