פרסומים 

שם הפרסום תאריך פרסום
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - לצורך הפעלת קריה חינוכית טכנולוגית  04/05/20
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון 03/10/21
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון 04/01/22