פרסומים 

שם הפרסום תאריך פרסום
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - לצורך הפעלת קריה חינוכית טכנולוגית  04/05/20
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון 03/10/21
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון 04/01/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון 27/01/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום שני 27/01/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום ראשון 07/04/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום שני 07/04/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום ראשון 01/06/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום ראשון 28/06/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום שני 28/06/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום שני 07/07/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום ראשון 13/09/22
הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - פרסום שני 13/09/22