כל מה שצריך לדעת

עיריית חריש עובדת בשיתוף פעולה עם איגוד ערים שומרון ופועלת לסירוס חתולי רחוב
המבצע מתקיים במהלך השנה. לכידת בעל החיים באמצעות לוכד בעלי חיים המפוקח על ידי הווטרינר ונציג העירייה.

 • תיעוד ורישום מקום הלכידה
 • תיעוד נתוני בעל החיים צבע, מין, גיל
 • אישור נציג העירייה על מיקום הלכידה וכמות החתולים
 • העברת בע"ח למקום מוסדר לביצוע העיקור/סירוס
 • ביצוע סירוס/עיקור בבעל החיים
 • ביצוע טיפול אנטיביוטי פרופילקטי
 • מתן טיפול רפואי לבעת החיים , לפי הצורך
 • מסן חיסון נגד כלבת – המרכיב יסופק על ידי העירייה
 • אשפוז בעל החיים לתקופה של 24-48 שעות ממועד הלכידה ולפי המצב הבריאותי
 • החזרת בעל החיים למקום הלכידה
 • תיעוד החזרת בעל החיים למקום הלכידה
 • אישור נציג העירייה על החזרת בעל החיים וכמות ההחזרות
 •  העברת דיווח על העיקור/סרוס לשירותים הוויטרינרים של משרד החקלאות לפי פורמט העבודה שלהם.

איגוד ערים שומרון - http://vet-shomron.co.il

עיקור וסירוס חתולים