הנחיות לשימוש ארעי במבנה ציבורי -03.03.2020 (00000002).pdf