לתושמת לבכם חסימת כביש

עקב עבודות תשתית החל ממחר יום שני ה 11.12.17- , כ"ג בכסלו, משעות הבוקר תיסגר למעבר כלי רכב הפנייה ימינה בכיכר כניסה לחריש


חסימת כביש

עקב עבודות תשתית החל ממחר יום שני ה 11.12.17- , כ"ג בכסלו, משעות הבוקר תיסגר למעבר כלי רכב הפנייה ימינה בכיכר כניסה לחריש,

בכביש המוביל לשדרות דרך ארץ. הכניסה לחריש תתאפשר דרך הפנייה ימינה הנמצאת לפני הכיכר או דרך הכניסה הישנה לחריש.

היציאה מחריש לכלי רכב תישאר כסדרה

היציאה מרחוב דרך ארץ מחריש תהיה חסומה לתנועה לכל תקופת העבודות.

מ.מ.חריש