כיתות אולפן

לאחרונה קיימה המועצה המקומית בחריש מגעים עם משרד הקליטה על מנת לקדם פתיחה של כיתות אולפן א' ואולפן ב'


כיתות אולפן

להורדת קובץ כיתות אולפן לחץ כאן

עולים יקרים - תושבי חריש

לאחרונה קיימה המועצה המקומית בחריש
מגעים עם משרד הקליטה על מנת לקדם פתיחה של כיתות אולפן א' ואולפן ב'

מותנה במספר הנרשמים
להרשמה ופרטים נוספים:
לאור עברית/אנגלית 8875803-050
ועידית עברית/רוסית 7993782-054

Хариша жители - Репатрианты
согласии о объявило абсорбции.мин
утреннего и вечернего группы открыть
,Харише в) бет и алеф (ульпана