הזמנה לכנס תושבים חדשים בחריש


כנס תושבים

הזמנה לכנס
תושבים חדשים בחריש
יום שישי 16/3/18
התכנסות 8:30
במרכז שירות לתושב ברחוב גפן 72

הרשמה לכנס

סוג תושב * שדה חובה