לוח אירועים נוער חריש - פברואר 2019


לוח אירועים נוער חריש

לוח אירועים נוער חריש

פברואר 2019

7.2 הכנה לשירות
כיתות י"א - י"ב
מועדון נוער
19:30-21:00

13.2 שומריאדה
השומר הצעיר
חוות השומר
17:00-19:00
*יש להתעדכן בפרטים ושינויים מול הש"ש.

13.2 ערב משחקי ילדות
כיתות ז' - י"ב
מועדון נוער
18:30-20:00

18.2 ערב חורף
כיתות ד' - ו'
מועדון נוער
17:00-18:30

יוצאים קבוע

מועדון נוער - פתוח לכיתות ז'-י"ב ימים ראשון ורביעי 18:00-20:00 גפן 80

מועדון צעיר לכיתות ד'-ו' ימי שני 17:00-18:30 גפן 80

תנועות נוער (*שעות פעילות יש לבדוק מול הסניף)
עוז - שלישי ושבת | בני עקיבא - שלישי, חמישי ושבת | אריאל בנות - שלישי, חמישי ושבת | אריאל בנים - שלישי חמישי ושבת | השומר החדש - ראשון ורביעי כיתות ג'-ו', כיתות ז' ומעלה- ימי שני | השומר הצעיר - ימי רביעי