משדרגים את רחוב גפן

עיריית חריש יוצאת בפרויקט לשדרוג התשתיות ברחוב גפן.


משדרגים את רחוב גפן

משדרגים את רחוב גפן

עיריית חריש יוצאת בפרויקט לשדרוג התשתיות ברחוב גפן.

במהלך העבודות תבוצע התקנת קווי ביוב, ניקוז, מים, תאורה ותקשורת. בנוסף, מבנה הכביש יוחלף וייסלל מחדש וקווי בזק והוט יותקנו בתת הקרקע.

עם סיום עבודות התשתית יבוצע פיתוח סופי לפני העיר הכולל מדרכות מרוצפות, גינון וריהוט רחוב.

העבודות יתחלקו לשני חלקים:

העבודות בשלב א' יחלו ביום ראשון ה-27.1.19, כ"א בשבט, בין הכיכר ברחוב תמר (בסמוך לבית הכנסת ומועדון הפיס לנוער) ועד לרחוב גמלא.

  • במהלך העבודות לא יהיה ניתן לפנות שמאלה מרחוב גמלא והיציאה לרחוב גפן תתאפשר ימינה בלבד.
  • החניות ברחוב גפן בסמוך לבתי המגורים ברחוב גמלא יחסמו עד לסיום העבודות.
  • במהלך העבודות במקטע המדובר יהיה מסלול מסודר ובטיחותי להולכי רגל.
  • במהלך העבודות לא תתאפשר כניסה לפרויקט "נאות חנן" מרחוב גפן.
  • עם תחילת העבודות יפתח חניון לבית הכנסת "ראשית תבואתו" וניתן יהיה להגיע אליו במעבר הבטיחותי להולכי הרגל.
  • חניה למבקרים במועדון הנוער תתאפשר ברח' תמר- ראו מפה מצורפת

צפי העבודות בשלב א' הינו חודשיים

העבודות בשלב ב' יחלו עם סיום השלב הראשון ועל כך תצא הודעה מסודרת.

  • בשלב זה ייסגר לתנועה המקטע מרחוב תמר (ליד מרכז השירות לתושב) ועד לרחוב גמלא.
  • בזמן העבודות יהיה ניתן לפנות שמאלה מרחוב גמלא ולא תהיה אפשרות לפנות ימינה.
  • בדומה לשלב א', החניות לדיירי גמלא יחסמו ולא יהיה ניתן לעשות בהם שימוש.

צפי העבודות בשלב ב' הינו כחודשיים

שימו לב : במהלך העבודות יוסט מסלול הנסיעה של האוטובוסים לרחוב תמר, שם יוצבו תחנות אוטובוס.