call center תעסוקתי בחריש


call center תעסוקתי בחריש

מצמיחים תעסוקה יחד
בלעדי לתושבי חריש קיימים ועתידיים

call center תעסוקתי בחריש

מוקד חדש לפניות בתחום התעסוקה

  • הכוונה לתעסוקה
  • חיפוש עבודה
  • מאגר משרות דרושים
  • ייעוץ תעסוקתי ממוקד
  • הרשמה לסדנאות

החל מחודש פברואר

פניות ושאלות יש להפנות למוקד *6719

מענה מקצועי יינתן תוך שלושה ימי עבודה