חסימת רחובות לקראת הפנינג פתיחת קיץ "חריש על המים"


לקראת הפנינג פתיחת קיץ "חריש על המים" שיתקיים ב2/7, יום שלישי - 

ייחסמו לתנועה הרחובות הבאים:

בסמיכות לפארק דימרי - יחסם רחוב ברקת - במקטע שבין רחוב טורקיז לרחוב ספיר.

בסמיכות לגן הצגן - יחסמו החובות לשם ואודם. רחוב טופז יישאר פתוח לתנועה. 

בסמיכות לפארק העירייה - הרחובות פתוחים לתנועה כרגיל

רחוב ברקת:

רחוב ברקת - חסימה

גן הצגן:

גן הצגן - חסימה