הסדרי החנייה בבית הספר הממלכתי החדש ברחוב דפנה


הסדרי החנייה בבית הספר הממלכתי החדש ברחוב דפנה

הורים יקרים, שימו לב להסדרי החנייה בבית הספר הממלכתי החדש ברחוב דפנה:

ניתן להחנות את הרכבים בסביבת בית הספר הממלכתי החדש ברחובות הסמוכים ובמתחמי החנייה המוסדרים ברחוב אלון.

אנו ממליצים להימנע מכניסה לרחוב דפנה בין השעות 7:30-8:30

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה,

עיריית חריש