5 מתקני גניזה חדשים ברחבי העיר

המתקנים הוצבו בשכונות הפרחים, מעו"ף ובצוותא. הם מצטרפים ל-3 מתקני גניזה שהצבנו ברחבי העיר סמוך למקוואות


עיריית חריש הציבה 5 מתקני גניזה חדשים בשכונות הפרחים, מעו"ף ובצוותא.

אלה המיקומים:

רחוב התחדשות - סמוך למתחם התפילות.

רחוב סביון - בחניון שבין הבניינים 20-18.

רחוב נרקיס - בחניון הסמוך למתחם התפילות.

רחוב הקהילה - בחניון הסמוך למתנ“ס.

מתקן זמני ברחוב יחד 20 - בכניסה למתחם היבילים (יועבר בעתיד לחניון הסמוך לבניין מס' 4 ברחוב רעות)

המתקנים החדשים מצטרפים ל-3 מתקני גניזה שהצבנו ברחבי העיר סמוך למקוואות:

רחוב תמר 26 - סמוך למקווה הנשים.

רחוב גפן 8 – סמוך למקווה הגברים.

רחוב ברקת 29 – סמוך למקווה הנשים (באותו מתחם, מאחור).

 

מתקן גניזה בשכונת מעו'ף