> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 77/20 לתפקיד פקח עירוני פומבי 11/10/2020 25/10/2020
מכרז פומבי מס' 79/20 לתפקיד סגן מנהל אגף חינוך פומבי 30/09/2020 14/10/2020
מכרז פנימי/פומבי מס' 20/80 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 29/09/2020 13/10/2020
מכרז 76/20: רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 21/09/2020 30/09/2020
מכרז 73/20: מרכז מתנדבים ברשות המקומית פנימי/פומבי 21/09/2020 30/09/2020
מכרז 72/20: מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ושילוט ברשות המקומית פומבי 21/09/2020 19/10/2020
מכרז 75/20 עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 16/09/2020 12/10/2020
מכרז פומבי מס' 66/20 לתפקיד פקח עירוני פומבי 24/08/2020 07/09/2020
מכרז פומבי מס' 70/20 עובד אחזקה פומבי 24/08/2020 07/09/2020
מכרז פומבי מס' 69/20 לתפקיד עו"ס סדרי דין פומבי 24/08/2020 07/09/2020
דרושים "עוזרי הוראה" לבתי ספר יסודיים פומבי 13/08/2020 13/09/2020
מכרז מס' 67/20 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פנימי/פומבי 04/08/2020 18/08/2020
מכרז 63/20 עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 12/07/2020 26/07/2020
רכז השכלה 62/20 יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 12/07/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 64/20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/07/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 65/20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/07/2020 26/07/2020
מכרז מס' 59/20 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פומבי 15/06/2020 15/07/2020
מכרז פומבי 60/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 15/06/2020 23/07/2020
מכרז מס' 12/20 לתפקיד עובד למחלקת דת פומבי 15/06/2020 29/06/2020
מכרז פומבי 56/20 לתפקיד עו"ס סדרי דין פומבי 04/06/2020 18/06/2020
מכרז פומבי 57/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) פומבי 04/06/2020 18/06/2020
מרכז פומבי מס' 58/20 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 04/06/2020 18/06/2020
מכרז פומבי מס' 34/20 מנהל אגף תאום ובקרה פומבי 27/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 50/20 מנהל רשת- Administrator S פומבי 27/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 55/20 רכזת כוח אדם חינוך פומבי 26/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 51/20 עובד ניקיון ותחזוקה פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 53/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 52/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 49/20 לתפקיד מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 47/20 רכז מלווה עולים פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי 43/20 אב לבית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי 42/20 אב בית לבית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי מס' 41/20 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי 40/20 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי מספר 46/20 עובד אחזקה פומבי 10/05/2020 21/05/2020
מכרז פומבי מספר 48/20 רכז תרבות ואירועים פומבי 10/05/2020 21/05/2020
מכרז פומבי מספר 35/20 מזכירת מחלקת שירותים חברתיים פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 36/20 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 44/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) ועו"ס מועדונית פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 37/20 מנהל יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 32/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 18/03/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מספר 33/20 לתפקיד מנהל מוקד עירוני פומבי 18/03/2020 19/04/2020
מכרז פומבי מספר 31/20 לתפקיד סגן מנהל אגף חינוך -הוארך פומבי 05/03/2020 23/04/2020
מכרז פנימי/פומבי מספר 29/20 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה פומבי 01/03/2020 02/04/2020
מכרז מס' 30/20 לתפקיד רכז משק לשעת חירום (מל"ח - פס"ח) ואחראי מרחבים מוגנים חיצוני 01/03/2020 02/04/2020
מכרז מס' 15/20 לתפקיד אם/אב בית מועדונית -הוארך פומבי 19/02/2020 19/04/2020
מכרז פומבי מס' 21/20 לתפקיד פקח עירוני פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 20/20 לתפקיד מזכיר/ת בית הספר פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 19/20 לתפקיד קב"ס פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 18/20 לתפקיד עובד/ת איתור נוער -הוארך פומבי 19/02/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 17/20 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 16/20 – מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פנימי/פומבי 22/20 לתפקיד מזכיר בית ספר ממ"ח פנימי/פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 24/20 מנהל מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי (ניהול מחלקת בתי הספר) -הוארך פומבי 19/02/2020 23/04/2020
מכרז פומבי מס' 20/23 מזכירת השירות הפסיכולוגי חינוכי פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 25/20 לתפקיד עו"ס משפחה וסדרי דין 100% משרה -הוארך פומבי 19/02/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 27/20 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 26/20 לתפקיד עו"ס משפחה וסדרי דין - 75% משרה -הוארך פומבי 19/02/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 28/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) ועו"ס מועדונית פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 14/20 לתפקיד מנהל מחלקת דת פומבי 17/02/2020 04/03/2020
מכרז פנימי/ פומבי מס' 13/20 לתפקיד מזכיר בלשכת ראש הרשות פנימי/פומבי 26/01/2020 02/02/2020
מכרז פנימי/פומבי מס' 4/20 לתפקיד רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 22/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 7/20 לתפקיד מרכז מתנדבים ברשות המקומית פומבי 22/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 8/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 9/20 מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 10/20 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 11/20 לתפקיד עובד/ת איתור נוער פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי 01/20 אב בית לבית ספר ממלכתי פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז מס' 5/20 לתפקיד אם/אב בית מועדונית פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי 3/20 לתפקיד מהנדס הרשות - הוארך פומבי 14/01/2020 06/02/2020
פרסום מכרז 6/20 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 2/20 רכז/ת מועדון מועשר פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז מס' 171/19 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 29/12/2019 02/01/2020
מכרז מס' 178/19 לתפקיד עו"ס משפחה ומועדונית פומבי 23/12/2019 31/12/2019
מכרז פומבי מס' 177/19 לתפקיד: פקיד רישום וקליטה פומבי 18/12/2019 26/12/2019
מכרז פומבי מס' 176/19 לתפקיד: אחראי לפיתוח תכניות לזקן בקהילה פומבי 09/12/2019 19/12/2019
מכרז מס' 171/19 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 27/11/2019 26/12/2019
מכרז מס' 170/19 לתפקיד עובד/ת איתור נוער פומבי 27/11/2019 26/12/2019
מכרז מס' 172/19 – מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 27/11/2019 12/12/2019
מכרז מס' 174/19 לתפקיד אם/אב בית מועדונית פומבי 27/11/2019 26/12/2019
מכרז מס' 163/19 לתפקיד קב"ס פומבי 25/11/2019 01/12/2019
מכרז מס' 169/19: מזכירת מחלקת שירותים חברתיים פומבי 19/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 164/19 לתפקיד עו"ס קהילתי פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 165/19 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז 166/19 לתפקיד אב בית ותחזוקה לבית ספר פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 168/19 מזכירת אגף חירום וביטחון פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 167/19 עובד אחזקה פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז 159/19 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז מס' 161/19 - מנהל יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז פומבי מס' 162/19 - רכז מעורבות חברתית פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז מס' 160/19: מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 29/10/2019 12/12/2019
מכרז מס' 158/19 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 26/09/2019 27/10/2019
מכרז מס' 157/19 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 18/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי 132/19 דובר/ת הרשות המקומית פומבי 08/08/2019 29/08/2019
מכרז 156/19 מנהל מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי פומבי 04/08/2019 20/08/2019
דרושות סייעות לצהרונים במערכת החינוך חריש 01/08/2019 30/09/2019
מכרז פומבי 155/19 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 01/08/2019 14/08/2019
מכרז 151/19: אב בית לבית ספר לחינוך מיוחד פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז 152/19: אב בית ותחזוקה פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז מס' 153/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר לחינוך מיוחד פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז מס' 154/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז פומבי מס' 150/19 לתפקיד: מרכז נושא ועדות החלטה + אחראי לתכניות לזקן בקהילה פומבי 11/07/2019 31/07/2019
מכרז פומבי מס' 109/19 מנהל מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי (ניהול מחלקת בתי הספר) פומבי 11/07/2019 24/07/2019
מכרז פומבי מס' 149/19 לתפקיד: מנהל/ת אגף משאבי אנוש פומבי 10/07/2019 23/07/2019
מכרז פומבי מס' 147/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית הספר פומבי 02/07/2019 18/07/2019
מכרז פומבי מס' 148/19 סגן גזבר פומבי 02/07/2019 22/07/2019
מכרז פומבי 143/19 לתפקיד: מנהל אגף תאום ובקרה פומבי 20/06/2019 11/07/2019
מכרז פומבי מס' 146/19 לתפקיד רכז ניהול ידע פומבי 20/06/2019 07/07/2019
מכרז פומבי חיצוני מס 145/19 רכז/ת תעסוקה פומבי 19/06/2019 02/07/2019
מכרז פומבי מס' 127/19 רכז מלווה עולים פומבי 17/06/2019 30/06/2019
מכרז 140/19: מרכז נושא עבודה קהילתית ועו"ס קהילתי פומבי 05/06/2019 11/07/2019
מכרז פומבי 131/19: מנהל מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי פומבי 04/06/2019 25/06/2019
מכרז פומבי 117/19 רכזת תרבות ואירועים פומבי 29/05/2019 19/06/2019
מכרז פומבי 122/19 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 28/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 137/19 רכזת שיבוץ גני ילדים וכוח אדם פומבי 28/05/2019 05/06/2019
מכרז פומבי מס' 115/19 סגן גזבר פומבי 27/05/2019 10/06/2019
מכרז מס' 133/19 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 27/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 141/19 קניין רכש פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 135/19 מזכירת מתנ"ס פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 130/19 מזכירת מחלקת שירותים חברתיים פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי 109/19 מחסנאי ואינוונטר פומבי 26/05/2019 24/06/2019
מכרז פומבי מס' 112/19 עובד אחזקה פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 113/19 רכז אחזקת מבנים ונכסים פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז מס' 116/19: ספרן פומבי 16/05/2019 13/06/2019
מכרז מס' 125/19: מזכירת מחלקת החינוך פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז מס' 123/19 מזכירת מנהל כללי פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז מס' 110/19 מזכירת אגף שפ"ע פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז פומבי מס' 136/19 מנהל מחלקת נכסים פומבי 01/05/2019 22/05/2019
מכרז פומבי מס' 128/19 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז פומבי מס' 138/19 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז מס' 114/19 מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 16/04/2019 22/05/2019
מכרז מס' 120/19 רכז נוער ומנהיגות פומבי 16/04/2019 16/05/2019
מכרז 121/19: חשב/ת אגף פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 139/19: מזכירת סגן מנהל אגף הנדסה פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 119/19: מזכירת אגף תרבות פנאי וקהילה פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 126/19 מזכירת השירות הפסיכולוגי חינוכי פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז פומבי מס' 106/19: עו"ס קהילתי פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז 129/19: רכז הסעות ולוגיסטיקה פומבי 01/04/2019 28/04/2019
מכרז 124/19: רכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 01/04/2019 28/04/2019
מכרז 118/19: רכזת שיבוץ גני ילדים וכוח אדם פומבי 01/04/2019 28/04/2019
מכרז מס' 108/19: מזכירת בית הספר פומבי 26/03/2019 04/04/2019
מכרז מס' 142/19 לתפקיד: מנהל יחידת רכש ואספקה פומבי 25/03/2019 31/03/2019
מכרז מס' 105/19: לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 24/03/2019 10/04/2019
מכרז מס' 107/19 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשות המקומית פומבי 24/03/2019 04/04/2019
מכרז מס' 106/19 לתפקיד: עו"ס קהילתי פומבי 24/03/2019 10/04/2019
מכרז מס' 104/19 לתפקיד: מנהל אגף חינוך פומבי 10/03/2019 24/03/2019
מכרז מס' 134/19: לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 25/02/2019 14/03/2019
מכרז מס' 03/19: מנהל אגף שירותי חירום וביטחון פנימי 31/01/2019 07/02/2019
מכרז מס' 02/19: מנהל יחידת רכש ואספקה פנימי/פומבי 24/01/2019 14/02/2019
מכרז 01/19: אב בית לבית הספר - זרם חרדי פומבי 20/01/2019 14/02/2019
קול קורא לרכז/ת מועדון אזרחים ותיקים פומבי 14/01/2019 28/01/2019
מכרז מס' 143/18: לתפקיד פקח עירוני פומבי 30/12/2018 31/01/2019
מכרז מס' 144/18: לתפקיד תברואן פומבי 30/12/2018 31/01/2019
מכרז מס' 139/18: מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 20/12/2018 24/01/2019
מכרז 142/18: אב בית לבית הספר פומבי 18/12/2018 25/12/2018
מכרז מס' 136/18 לתפקיד: מנהל יחידת החינוך הקדם יסודי פנימי/פומבי 17/12/2018 17/01/2019
מכרז מס' 123/18 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פנימי/פומבי 17/12/2018 17/01/2019
מכרז מס' 140/18: מנהל יחידת נוער פומבי 05/12/2018 19/12/2018
מכרז פומבי 142/18 אב בית לבית הספר פומבי 22/11/2018 11/12/2018
מכרז פומבי מס' 138/18 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור פומבי 21/11/2018 19/12/2018
מכרז מס' 130/18 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך פומבי 19/11/2018 02/12/2018
מכרז מס' 135/18 לתפקיד תברואן פומבי 19/11/2018 19/12/2018
מס' מכרז 133/2018 לתפקיד מדריך ראש צוות ומרכז תחום תכנון, מידע והערכה פומבי 19/11/2018 02/12/2018
מס' מכרז 134/2018 מרכז נושא עבודה קהילתית ועו"ס קהילתי פומבי 19/11/2018 02/12/2018
רכז תרבות ואירועים – זמני (החלפה מחל"ד) פומבי 18/11/2018 20/11/2018
מזכירת אגף תרבות פנאי וקהילה- זמנית פומבי 18/11/2018 21/11/2018
מכרז מס' 141/18 לתפקיד: פקח עירוני פומבי 13/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 127/18 לתפקיד: מזכירת בית הספר פומבי 13/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 126/18 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי 128/18 אב בית לבית הספר ברשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 125/18 לתפקיד: עובד שכונתי פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי 124/18 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/11/2018 02/12/2018
למחלקה לשירותים חברתיים חריש דרוש/ה מלווה הסעות לפעוט פומבי 20/08/2018 30/09/2018
מזכירת בית ספר זמנית - 50% משרה פומבי 16/08/2018 20/08/2018
אב בית - 50% משרה פומבי 16/08/2018 20/08/2018
אב בית - 100% משרה פומבי 16/08/2018 20/08/2018
מכרז מס' 119/18 לעובד/ת איתור נוער 25/06/2018 07/07/2018
מכרז פומבי חיצוני מס' 118/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 10/06/2018 17/06/2018
מכרז מס' 117/18 עו"ס קהילתי 10/06/2018 12/07/2018
מכרז מס' 116/18 לתפקיד תברואן 26/04/2018 09/05/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 115/18 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 15/04/2018 03/05/2018
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 15/04/2018 25/04/2018
מכרז פומבי מס' 106/18 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 27/03/2018 30/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 114/18 רכז/ת חוגים פומבי 27/03/2018 22/04/2018
מכרז פומבי מס' 113/18 לתפקיד מוקדן/ית במוקד 106 פומבי 27/03/2018 06/05/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 114/18 רכז/ת חוגים פומבי 25/03/2018 22/04/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 112/18 לתפקיד: חשב/ת שכר פנימי/פומבי 25/03/2018 06/05/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 110/18 מנהל יחידת נוער פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 111/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי109/18 לתפקיד מהנדס הרשות המקומית - הארכה פומבי 13/03/2018 10/06/2018
מכרז פומבי מס 101/18 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשת המקומית פומבי 27/02/2018 15/03/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 105/18 לתפקיד מזכירת בית הספר פנימי/פומבי 19/02/2018 08/03/2018
מכרז מס' 104/18 לתפקיד עוזר\ת גננת במערכת החינוך חריש 18/02/2018 01/08/2019
מכרז פומבי מס 102/18 לתפקיד עובד שכונתי פומבי 18/02/2018 08/03/2018
מכרז פומבי מס' 100/18 לתפקיד: מנהל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול פומבי 14/02/2018 08/03/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 103/18 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ושצ"פים פומבי 14/02/2018 22/03/2018
הליך איתור מספר 66/2017 לתפקיד המנהל הכללי של החברה הכלכלית חריש 25/12/2017 08/01/2018
מכרז מס' 63/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון חיצוני 06/12/2017 21/12/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 70/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי 06/12/2017 21/12/2017
מכרז מס' 71/2017 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך חיצוני 06/12/2017 21/12/2017
מכרז פנימי/פומבי 61/2017 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 07/11/2017 21/12/2017
מכרז מס' 62/2017 לתפקיד תברואן חיצוני 07/11/2017 21/12/2017
מכרז מס' 59/2017 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 01/10/2017 16/10/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 58/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 01/10/2017 22/10/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 57/2017 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 01/10/2017 16/10/2017
מכרז מס' 54/2017 לתפקיד תברואן פנימי/פומבי 13/09/2017 22/10/2017
מכרז פומבי מס' 53/2017 לתפקיד מנהל אגף שפ"ע פומבי 13/09/2017 03/10/2017
מכרז מס' 55/2017 לתפקיד עו"ס משפחה פנימי/פומבי 13/09/2017 16/10/2017
מכרז מס' 56/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פנימי/פומבי 13/09/2017 16/10/2017
מכרז מס' 51/2017 לתפקיד אב בית פומבי 14/08/2017 16/08/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 49/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 10/08/2017 31/08/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 48/2017 לתפקיד מנהל מחלקת איכות סביבה ותברואה פנימי/פומבי 10/08/2017 10/09/2017
מכרז פומבי מס' 50/2017 לתפקיד מוקדן/ית במוקד העירוני מוקד רואה 106 לסטודנטים בלבד פומבי 10/08/2017 10/09/2017
מכרז מס' 44/2017 פומבי לרכז/ת רשותי לתכנית "ניצנים" פומבי 20/07/2017 07/08/2017
מכרז מס' 45/2017 פומבי לתפקיד קב"ס פומבי 20/07/2017 10/08/2017
מכרז מס' 29/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 30/2017 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ואיכות הסביבה פנימי/פומבי 20/06/2017 03/08/2017
מכרז מס' 31/2017 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור פנימי/פומבי 20/06/2017 10/08/2017
מכרז פנימי/פומבי למנהל/ת מוקד עירוני פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 33/2017 לתפקיד מזכירת מנהל כללי פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 39/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 28/2017 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פנימי/פומבי 06/06/2017 11/03/2018
מכרז מס' 42/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון פומבי 05/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 36/2017 לתפקיד אחראי שט"י - ניהול תחנה וייעוץ לטיפול בחיי משפחה וזוגיות פומבי 24/05/2017 08/06/2017
מכרז מס' 35/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פומבי 24/05/2017 08/06/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 37/2017 לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה פומבי 24/05/2017 08/06/2017
דרוש/ה לתפקיד עו"ס כוללני - החלפה לחל"ד פנימי/פומבי 09/05/2017 19/05/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 21/2017 לתפקיד מזכירת אגף פנימי/פומבי 20/04/2017 07/05/2017
הליך פומבי למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה 14-17 - מעודכן פומבי 28/03/2017 06/04/2017
בנות שרות לאומי לחריש חיצוני 19/03/2017 30/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 17/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי - הארכה פנימי/פומבי 16/03/2017 11/05/2017
מכרז מס' 16/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 16/03/2017 06/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 15/2017 לתפקיד רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 16/03/2017 06/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 09/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי פנימי/פומבי 30/01/2017 17/02/2017
פנימי/פומבי לתפקיד בלנית למקווה בחריש מכרז מס' 03/2017 פנימי/פומבי 02/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 02/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 02/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 01/2017 פנימי/פומבי לתפקיד: מנהל מחלקת קליטה והסברה פנימי/פומבי 02/01/2017 22/01/2017
מכרז פנימי/חיצוני 68/2016 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש פומבי 10/11/2016 22/11/2016
מכרז פנימי/פומבי 71/2016 לתפקיד פסיכולוג חינוכי פנימי/פומבי 03/11/2016 01/12/2016
מזכיר בית ספר ממלכתי חרדי - בנים פומבי 30/10/2016 22/11/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהלת ספריה ציבורית- מספר מכרז 61/2016 פומבי 29/08/2016 06/09/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד סגן מנהל אגף ההנדסה בתשתיות 59/2016 פומבי 18/08/2016 08/09/2016
דרוש/ה מדריך/ה נוער בחריש פומבי 15/08/2016 06/10/2016
מכרז מס 52/2016 לתפקיד תברואן חיצוני 26/07/2016 08/09/2016
מכרז 47/2016 לתפקיד עו"ס קהילתי חיצוני 04/07/2016 24/07/2016
מכרז פנימי/פומבי 46/2016 לתפקיד מזכיר בית הספר פומבי 04/07/2016 17/07/2016
מכרז 50/2016 לתפקיד עוזר מהנדס לתאום ובקרה ורשם נכסים פומבי 04/07/2016 17/07/2016
מכרז פנימי/פומבי מס' 51/2016 לתפקיד מנהל מחלקת ספורט פומבי 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 48/2016 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין חיצוני 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 49/2016 לתפקיד עו"ס כוללני ורכוז ועדות חיצוני 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 36/16 למנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט חיצוני 10/05/2016 19/05/2016
מכרז פנימי/חיצוני מס' 37/2016 לתפקיד תברואן פנימי 31/03/2016 19/05/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מהנדס העיר מס' מכרז 2015/1 פומבי 13/12/2015 03/12/2015
מפקח רישוי עסקים מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת מבני ציבור, תשתיות, פיתוח ותחבורה מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ת מנהל כללי ומנהל משאבי אנוש מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ ת אגף החינוך מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה מס' מכרז 2015/2 פומבי 13/11/2015 03/12/2015
מנהל/ת אגף שיפור פני העיר שפ"ע פומבי 28/08/2015 20/09/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חריש פומבי 27/08/2015 20/09/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל מדור קליטה פומבי 21/05/2015 05/06/2015

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מפגש מציעים פוטנציאלים במסגרת RFI – להקמת קאנטרי קלאב בחריש 22/07/2020 02/08/2020
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון והקמה של איזורי תעסוקה 09/07/2020 16/07/2020
מכרז 07/2020: לאספקה, התקנה, אחזקה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים במועצה מקומית חריש פומבי 09/07/2020 10/08/2020
מכרז 11/2020 לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות ,קירות תמך, תשתיות רטובות וניקוז פומבי 17/06/2020 12/07/2020
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת ציוד ריהוט 04/06/2020 11/06/2020
מכרז פומבי 200/2020 מתן שירותי ניהול "האב" ופיתוח עסקי בחריש פומבי 02/06/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 06/2020 מכרז פומבי לרכישת ציוד משרדי כללי למוסדות המועצה פומבי 05/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 07/2020 אחזקה, אספקה והתקנת שילוט עירוני - מבוטל פומבי 05/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 2/20 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 3/20 אספקת שירותי הגברה ותאורה פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 4/20 לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים וצהרונים פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 05/2020 פיתוח ואחזקה של תשתיות מועצה מקומית חריש - מבוטל פומבי 02/04/2020 27/04/2020
קול קורא 1/20 להפקה והפעלת אירועי עצמאות 2020 בחריש -הוארך 30/01/2020 20/02/2020
מכרז מס' 22/19: מתן שירותי קידום וניהול "האב" בחריש (מתחם עבודה משותף) פומבי 03/11/2019 20/11/2019
קול קורא מס' 21/2019: לשיתוף הציבור בגיבוש רעיונות והצעות לשימושי קרקע ציבורית במתחם המע"ר 03/09/2019 07/11/2019
מכרז מס' 20/2019: להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות פומבי 19/08/2019 26/09/2019
קול קורא 19/2019: להפעלת חוגים בצהרוני וגני המועצה המקומית חריש לשנה"ל התש"פ 06/08/2019 20/08/2019
קול קורא 16/2019: למתן שירות טיפולים בתחומים שונים במרכז העירוני לילד ולמשפחה 22/07/2019 31/07/2019
קול קורא 17/2019: פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי אסטרטגיה שיווקית ו-מיתוג ערים 15/07/2019 30/07/2019
מכרז פומבי לשירותי ניהול מערכות מידע כוללים במועצה מקומית חריש 16/09 פומבי 11/07/2019 31/07/2019
קול קורא 14/2019 - למתן שירותי ייעוץ ולביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות 04/06/2019 11/06/2019
מכרז 13/2019: לאספקה, התקנה ומתן שרות ואחריות למערכות ומרכיבי ביטחון בבניין המועצה ובבניין המתנ"ס פומבי 30/05/2019 01/07/2019
בקשה לקבלת רשות שימוש/השכרת מבנה בית כנסת בנוהל בר-רשות לתקופה מוגבלת בתמורה 16/05/2019 30/06/2019
הליך מס' 10/2019: אספקת שירותי דפוס 07/05/2019 06/06/2019
הליך מס' 12/2019: אספקת שירותי גרפיקה 07/05/2019 06/06/2019
מכרז מס' 6/2019: יעוץ, ליווי וכתיבת מכרזים פומבי 08/04/2019 12/05/2019
קול קורא מס' 5/19 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש פומבי 01/04/2019 16/04/2019
הזמנה להציע הצעה למתן שירותי הקמה וניהול "האב"(מתחם עבודה משותף) קליקה מס' 7/19 19/03/2019 29/04/2019
הזמנה להציע שירותי ריכוז קהילה ותפעול האב(מתחם עבודה משותף) קליקה מס' 8/19 19/03/2019 29/04/2019
מכרז מס' 3/2019: מתן שירותי אחזקה, שיפוץ ושידרוג של מוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית חריש פומבי 11/03/2019 07/04/2019
מכרז מס' 02/2019- תכנון, אספקה והתקנת תשתיות תקשוב לניהול המועצה 12/02/2019 17/03/2019
מכרז פומבי מס' 43/2018 למתן שירותי גבייה כוללים פומבי 03/01/2019 30/01/2019
מכרז מס' 42/2018: מתן שירותי גבייה משפטית של חובות מוניציפאליים עבור עיריית חריש וביצוע פעולות גבייה משפטית על פי דרישה פומבי 02/01/2019 30/01/2019
מכרז מס' 38/18: הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי חשבות שכר בעיריית חריש פומבי 02/01/2019 30/01/2019
מכרז 36-18 לתחזוקת ואספקת מזגנים פומבי 10/12/2018 10/01/2019
מכרז 40/18 קול קורא מטעם עיריית חריש לקידום יוזמות קהילתיות לטובת הסביבה לשנת תשע"ט פנימי/פומבי 25/11/2018 10/12/2018
מכרז מס' 37/18: מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח לביצוע בינוי מוסדות ציבור, חינוך ופרויקטים כלליים ברשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 10/12/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - רישיונות רכב פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות הבהרה פניקס פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - תשובות לשאלות הבהרה פניקס פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות הבהרה ובקשות לשינויים במכרז פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - תשובות לשאלות ובקשות להבהרה חברת איילון פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות ובקשות להבהרה חברת איילון פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות הבהרה חברת מגדל פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 -תשובות שאלות הבהרה חברת מגדל פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 -שאלות הבהרה נוספות חברת הפניקס פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 -תשובות לשאלות הבהרה נוספות חברת הפניקס פומבי 05/10/2018 15/11/2018
מכרז מס' 33/18 למתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות במרקם הוותיק במועצה מקומית חריש פומבי 02/09/2018 04/10/2018
32-18 מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 16/08/2018 06/09/2018
מכרז מס' 31/18 - לשיפוץ ושדרוג מבנה בית כנסת יביל במגרש 300 תב"ע 307-0311456 פומבי 09/07/2018 19/07/2018
מכרז מס' 28/2018 אספקת טובין – מחפרון אופני חדש ותחזוקתו פומבי 05/07/2018 25/07/2018
קול קורא מספר 29/18 למתן שירותי תכלול וניהול עבור תכנון וקידום אזורי תעסוקה ועסקים בעיר חריש, קידום החלטת הממשלה ותכלול מיתוג העיר 04/07/2018 23/07/2018
מכרז מס' 30/18 להפעלת מעונ/ות יום בחריש לציבור החילוני 03/07/2018 19/07/2018
טופס בקשה לקבלת רשות שימוש או השכרת מבנה בית כנסת בתמורה פומבי 14/06/2018 15/07/2018
מכרז פומבי מס' 27/2018 ביצוע עבודות מתקני ומערכות במה באולם המופעים במתנ"ס חריש פומבי 14/06/2018 04/07/2018
מכרז פומבי מס' 26/18 למתן שרותי פיקוח ותיפעול של מערכות המים, ביוב, ניקוז ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 11/06/2018 28/06/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים, סביבתי למבני ציבור, מבני חינוך, שצפ"ים ופארקים במועצה המקומית חריש פומבי 05/06/2018 20/06/2018
מכרז פומבי 24/2018 להתקנת דשא סינטטי במתחם ביה"ס ממ"ד ברחוב הרימון 10 – חריש פומבי 31/05/2018 18/06/2018
קול קורא מס' 2018/17 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש פומבי 24/05/2018 12/06/2018
מכרז מס' 21/18 להקמת מתחם מחסנים בשטח התפעול החדש של המועצה המקומית חריש פומבי 17/05/2018 07/06/2018
הודעה בנוגע למכרז 18/18 - הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי לעיר חכמה חריש 14/05/2018 29/08/2018
מכרז מס' 18/18: הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי ל"עיר חכמה חריש" פומבי 07/05/2018 07/06/2018
קול קורא מס' 19/18 להפעלת קייטנות וצהרוני קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש פומבי 02/05/2018 17/05/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למבני ציבור וחינוך במועצה המקומית חריש פומבי 30/04/2018 30/05/2018
מכרז מס׳ 16/2018 להשכרת מבנים להפעלת מעונ/ות יום בחריש פנימי/פומבי 27/03/2018 29/04/2018
הזמנה להצעה למתן שירותי הקמה והפעלה של גינה קהילתית 27/02/2018 12/03/2018
מכרז פומבי 2/2018 להתקנת תחנות הסעה לתלמידים ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 29/01/2018 18/02/2018
מכרז פומבי 3/2018 למתן שירותי עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למועצה המקומית חריש פומבי 23/01/2018 18/02/2018
קול קורא 04/18 לאספקת יישום לניהול מערכת חוגים\צהרונים\קייטנות\אירועים חד-פעמיים במועצה המקומית חריש 09/01/2018 16/02/2018
מכרז מס' 46/17 למתן שירותי תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור 07/01/2018 29/01/2018
מכרז מס' 18/7הצטרפות לרשימת הקבלנים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 18/5 הצטרפות לרשימת ספקים נותני שירותים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 6/2018 הצטרפות לרשימת מאגר מודדים/ אדריכלים/מהנדסים/מתכננים/יועצים/מנהלי פרויקטים חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז פומבי מס' 1/18 לרכישות מדיה למועצה המקומית חריש בגוגל, פייסבוק ובאתרים ובעיתונים אחרים פומבי 01/01/2018 16/01/2018
מכרז למתן שדרוג, שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך וציבור 24/12/2017 28/12/2017
קול קורא לעריכת הדמיות במועצה המקומית חריש פומבי 17/12/2017 26/12/2017
קול קורא - למתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש פומבי 12/12/2017 07/01/2018
הגשת מועמדות למתן שרותי תכנון מוסדות חינוך בחריש חיצוני 12/12/2017 24/12/2017
מכרז מס' 52/2017 לאספקת ציוד משרדי למחסן 15/10/2017 25/10/2017
קול קורא למתן שירותי לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית מתחומי המועצה המקומית חריש 02/10/2017 01/11/2017
המועצה מקומית חריש קוראת לציבור להציע הצעות להפעלת כולל 28/09/2017 15/10/2017
מכרז מס' 43/2017 להתקנת מערכות מיגון שליטה ובקרה בבריכות לאגירת מים מס' 170 ו- 140 במזרח המועצה המקומית חריש פומבי 17/08/2017 07/09/2017
מכרז 20/2017 - מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק) פומבי 27/07/2017 14/08/2017
מכרז מס' 2017/ 38 לביצוע עבודות גמר ומערכות נלוות בית המועצה המקומית חריש פומבי 13/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' 22/2017 אספקת טובין – יעה אופני זעיר (בובקט/ מיניקט) ותחזוקתו פומבי 28/05/2017 15/06/2017
מכרז מס' 23/2017 – הדברת מזיקים פומבי 28/05/2017 15/06/2017
קול קורא - להפעלת חוגים במועצה המקומית חריש פומבי 23/05/2017 18/06/2017
בקשה להצעות מחיר למתן שירותי ניהול פרויקט מתכלל – ניהול, תכנון ופיקוח, להקמת בריכת שחייה עירונית בחריש פומבי 21/05/2017 04/06/2017
קול קורא 26/2017 להפעלת קייטנות קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש - הארכה פומבי 14/05/2017 25/05/2017
מכרז מאגר ספקים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2017 פומבי 08/05/2017 10/06/2017
מכרז 24/2017 - מתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש פומבי 07/05/2017 21/05/2017
קול קורא להגשת בקשות להפעלת בתי כנסת במגרשים 253, 257, 247, 212, 280 בתב"ע חריש 1א ומגרש 300 בתב"ע 307-0311456 במועצה המקומית חריש פומבי 09/04/2017 01/06/2017
נספח הבהרות לקול קורא להפעלת בית כנסת פומבי 09/04/2017 01/05/2017
מכרז פומבי מס' 10/2017- למתן שירותי ייעוץ ארגוני - הארכה עד 14/5/2017 פומבי 05/04/2017 14/05/2017
מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקה והתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים בחריש פומבי 16/02/2017 14/03/2017
קול קורא מס 05-17 למתן שירותי הקמה וניהול יחידת התנדבות עבור מועצה מקומית חריש פומבי 09/02/2017 01/03/2017
קול קורא להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מומחה בנושא מחשוב, תקשוב ומערכות מידע עבור מועצה מקומית חריש פומבי 09/02/2017 26/02/2017
בקשה להגשת הצעות בנושא תכנית אסטרטגית לשטחי תעסוקה בעיריית חריש פומבי 16/01/2017 26/01/2017
מכרז פומבי מס' 2016 /77 אספקת שירותי סידור, תיעוד, טיוב, מחשוב, וסריקת ארכיב תיקי בנין של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה עבור מועצה מקומית חריש פומבי 22/12/2016 25/01/2017
מכרז פומבי מס' 2016 /76 אספקת שירותי ארכיב עבור מועצה מקומית חריש פומבי 18/12/2016 18/01/2017
מכרז לאספקה והתקנת גדר עם חיפוי גרפיקה (גדר מדברת) 75-2016 חיצוני 04/12/2016 20/12/2016
מכרז פומבי (מסגרת) מס' 66/2016 לביצוע עבודות בינוי, אחזקה, ופיתוח תשתיות במבני ציבור ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 26/10/2016 28/11/2016
מכרז – 67-2016 בקשה להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מיפוי ומדידות בתחומי היישוב חריש פומבי 26/10/2016 10/11/2016
מכרז - 56-2016 בקשה להגשת הצעת מחיר לביצוע עבודות תכנון שטחי ציבור ביישוב חריש המיועדים למבני ציבור פומבי 05/09/2016 22/09/2016
מכרז מס' 53/216 - ייעוץ אדריכלי לחריש הוותיקה פומבי 02/08/2016 18/08/2016
מכרז פומבי מס' 45/2016 עבור מבנה המועצה המקומית - חריש פומבי 18/07/2016 03/08/2016
מכרז מס' 45/2016 מבנה המועצה המקומית חריש - עבודות גמר ומערכות פומבי 12/07/2016 03/08/2016
מכרז פומבי(מסגרת) מס' 2016/42 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך וציבור ברחבי מועצה מקומית חריש פומבי 07/07/2016 17/07/2016
מכרז פומבי מס' 44/ 2016 - אספקת שירותי ארכיב וסריקה עבור מועצה מקומית חריש פומבי 16/06/2016 26/06/2016
מכרז 44/2016 ארכיב וסריקה חיצוני 10/06/2016 26/06/2016
מכרז פומבי מס' 38/2016 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים פומבי 29/05/2016 15/06/2016
הליך פומבי למתן שרותי שליטה ובקרה – אדריכל/ית/ הנדסאי נוף – מכרז מס' 2015/16 מיקור חוץ פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פומבי 15/1 למתן שירותי הנהלת חשבונות פומבי 02/08/2015 20/08/2015
פניה תחרותית לקבלת הצעות מס'–15/4 הסכמי מסגרת לרכש בתחום ציוד משרדי, שירותי דפוס, חומרי ניקוי, כלים חד פעמיים ואספקה טכנית פומבי 20/07/2015 28/07/2015

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הליך בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן "שירותים פארא רפואיים במסגרת תכנית לצמצום פערים בהתפתחויות לגיל הרך" 12/10/2020 25/10/2020
קול קורא לאירוח מפגשי "חריש בשלייקס" לאזרחים ותיקים בחריש 03/09/2020 02/10/2020
קול קורא לאיתור דירה בתנאי שכירות בלתי מוגנת לדירת קלט לעולים חדשים 18/08/2020 31/08/2020
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מס' 2020/00 18/08/2020 28/08/2020
קול קורא 9/2020 עריכת תוכנית כלכלית לעיר חריש פומבי 26/04/2020 13/05/2020
קול קורא - שיתוף ציבור - בחינה ואיתור צרכי הקהילות והציבור בחריש להקמת בתי כנסת בשטחים ציבוריים בטרם יציאה להליך הקצאות פומבי 26/04/2020 25/05/2020
קול קורא 10/2020 ליווי משפטי פרויקט אור המזרח פומבי 26/04/2020 07/05/2020
קול קורא 8/2020 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש -הוארך פומבי 24/04/2020 13/05/2020
קול קורא 02/2020 - למתן זכות שכירות בלתי מוגנת לחלק ממבנה - להפעלת מכינה קדם צבאית 09/03/2020 25/03/2020
דוכני מזון לפורים פומבי 23/02/2020 27/02/2020
ספריה קהילתית פומבי 05/02/2020 23/02/2020
ספריה תורנית קהילתית פומבי 05/02/2020 23/02/2020
קול קורא פורום מנהיגות צעירה 04/02/2020 16/02/2020
הודעה על הקמת וועדת ערר לארנונה 02/02/2020 18/02/2020
הצטרפות תושבים לפורום ספורט פומבי 15/01/2020 25/01/2020

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני אסטרטגי-פדגוגי 11/10/2020 22/10/2020

חזור למכרזים פעילים