> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 119/18 לעובד/ת איתור נוער 25/06/2018 07/07/2018
מכרז פומבי חיצוני מס' 118/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 10/06/2018 17/06/2018
מכרז מס' 117/18 עו"ס קהילתי 10/06/2018 12/07/2018
מכרז מס' 116/18 לתפקיד תברואן 26/04/2018 09/05/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 115/18 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 15/04/2018 03/05/2018
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 15/04/2018 25/04/2018
מכרז פומבי מס' 106/18 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 27/03/2018 30/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 114/18 רכז/ת חוגים פומבי 27/03/2018 22/04/2018
מכרז פומבי מס' 113/18 לתפקיד מוקדן/ית במוקד 106 פומבי 27/03/2018 06/05/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 114/18 רכז/ת חוגים פומבי 25/03/2018 22/04/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 112/18 לתפקיד: חשב/ת שכר פנימי/פומבי 25/03/2018 06/05/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 110/18 מנהל יחידת נוער פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 111/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי109/18 לתפקיד מהנדס הרשות המקומית - הארכה פומבי 13/03/2018 10/06/2018
מכרז פומבי מס 101/18 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשת המקומית פומבי 27/02/2018 15/03/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 105/18 לתפקיד מזכירת בית הספר פנימי/פומבי 19/02/2018 08/03/2018
מכרז פומבי מס 102/18 לתפקיד עובד שכונתי פומבי 18/02/2018 08/03/2018
מכרז פומבי מס' 100/18 לתפקיד: מנהל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול פומבי 14/02/2018 08/03/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 103/18 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ושצ"פים פומבי 14/02/2018 22/03/2018
הליך איתור מספר 66/2017 לתפקיד המנהל הכללי של החברה הכלכלית חריש 25/12/2017 08/01/2018
מכרז מס' 63/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון חיצוני 06/12/2017 21/12/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 70/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי 06/12/2017 21/12/2017
מכרז מס' 71/2017 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך חיצוני 06/12/2017 21/12/2017
מכרז פנימי/פומבי 61/2017 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 07/11/2017 21/12/2017
מכרז מס' 62/2017 לתפקיד תברואן חיצוני 07/11/2017 21/12/2017
מכרז מס' 59/2017 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 01/10/2017 16/10/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 58/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 01/10/2017 22/10/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 57/2017 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 01/10/2017 16/10/2017
מכרז מס' 54/2017 לתפקיד תברואן פנימי/פומבי 13/09/2017 22/10/2017
מכרז פומבי מס' 53/2017 לתפקיד מנהל אגף שפ"ע פומבי 13/09/2017 03/10/2017
מכרז מס' 55/2017 לתפקיד עו"ס משפחה פנימי/פומבי 13/09/2017 16/10/2017
מכרז מס' 56/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פנימי/פומבי 13/09/2017 16/10/2017
מכרז מס' 51/2017 לתפקיד אב בית פומבי 14/08/2017 16/08/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 49/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 10/08/2017 31/08/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 48/2017 לתפקיד מנהל מחלקת איכות סביבה ותברואה פנימי/פומבי 10/08/2017 10/09/2017
מכרז פומבי מס' 50/2017 לתפקיד מוקדן/ית במוקד העירוני מוקד רואה 106 לסטודנטים בלבד פומבי 10/08/2017 10/09/2017
מכרז מס' 44/2017 פומבי לרכז/ת רשותי לתכנית "ניצנים" פומבי 20/07/2017 07/08/2017
מכרז מס' 45/2017 פומבי לתפקיד קב"ס פומבי 20/07/2017 10/08/2017
מכרז מס' 29/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 30/2017 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ואיכות הסביבה פנימי/פומבי 20/06/2017 03/08/2017
מכרז מס' 31/2017 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור פנימי/פומבי 20/06/2017 10/08/2017
מכרז פנימי/פומבי למנהל/ת מוקד עירוני פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 33/2017 לתפקיד מזכירת מנהל כללי פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 39/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 28/2017 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פנימי/פומבי 06/06/2017 11/03/2018
מכרז מס' 42/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון פומבי 05/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 36/2017 לתפקיד אחראי שט"י - ניהול תחנה וייעוץ לטיפול בחיי משפחה וזוגיות פומבי 24/05/2017 08/06/2017
מכרז מס' 35/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פומבי 24/05/2017 08/06/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 37/2017 לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה פומבי 24/05/2017 08/06/2017
דרוש/ה לתפקיד עו"ס כוללני - החלפה לחל"ד פנימי/פומבי 09/05/2017 19/05/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 21/2017 לתפקיד מזכירת אגף פנימי/פומבי 20/04/2017 07/05/2017
הליך פומבי למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה 14-17 - מעודכן פומבי 28/03/2017 06/04/2017
בנות שרות לאומי לחריש חיצוני 19/03/2017 30/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 17/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי - הארכה פנימי/פומבי 16/03/2017 11/05/2017
מכרז מס' 16/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 16/03/2017 06/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 15/2017 לתפקיד רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 16/03/2017 06/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 09/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי פנימי/פומבי 30/01/2017 17/02/2017
פנימי/פומבי לתפקיד בלנית למקווה בחריש מכרז מס' 03/2017 פנימי/פומבי 02/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 02/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 02/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 01/2017 פנימי/פומבי לתפקיד: מנהל מחלקת קליטה והסברה פנימי/פומבי 02/01/2017 22/01/2017
מכרז פנימי/חיצוני 68/2016 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש פומבי 10/11/2016 22/11/2016
מכרז פנימי/פומבי 71/2016 לתפקיד פסיכולוג חינוכי פנימי/פומבי 03/11/2016 01/12/2016
מזכיר בית ספר ממלכתי חרדי - בנים פומבי 30/10/2016 22/11/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהלת ספריה ציבורית- מספר מכרז 61/2016 פומבי 29/08/2016 06/09/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד סגן מנהל אגף ההנדסה בתשתיות 59/2016 פומבי 18/08/2016 08/09/2016
דרוש/ה מדריך/ה נוער בחריש פומבי 15/08/2016 06/10/2016
מכרז מס 52/2016 לתפקיד תברואן חיצוני 26/07/2016 08/09/2016
מכרז 47/2016 לתפקיד עו"ס קהילתי חיצוני 04/07/2016 24/07/2016
מכרז פנימי/פומבי 46/2016 לתפקיד מזכיר בית הספר פומבי 04/07/2016 17/07/2016
מכרז 50/2016 לתפקיד עוזר מהנדס לתאום ובקרה ורשם נכסים פומבי 04/07/2016 17/07/2016
מכרז פנימי/פומבי מס' 51/2016 לתפקיד מנהל מחלקת ספורט פומבי 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 48/2016 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין חיצוני 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 49/2016 לתפקיד עו"ס כוללני ורכוז ועדות חיצוני 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 36/16 למנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט חיצוני 10/05/2016 19/05/2016
מכרז פנימי/חיצוני מס' 37/2016 לתפקיד תברואן פנימי 31/03/2016 19/05/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מהנדס העיר מס' מכרז 2015/1 פומבי 13/12/2015 03/12/2015
מפקח רישוי עסקים מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת מבני ציבור, תשתיות, פיתוח ותחבורה מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ת מנהל כללי ומנהל משאבי אנוש מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ ת אגף החינוך מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה מס' מכרז 2015/2 פומבי 13/11/2015 03/12/2015
מנהל/ת אגף שיפור פני העיר שפ"ע פומבי 28/08/2015 20/09/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חריש פומבי 27/08/2015 20/09/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל מדור קליטה פומבי 21/05/2015 05/06/2015

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 31/18 - לשיפוץ ושדרוג מבנה בית כנסת יביל במגרש 300 תב"ע 307-0311456 פומבי 09/07/2018 19/07/2018
מכרז מס' 28/2018 אספקת טובין – מחפרון אופני חדש ותחזוקתו פומבי 05/07/2018 25/07/2018
קול קורא מספר 29/18 למתן שירותי תכלול וניהול עבור תכנון וקידום אזורי תעסוקה ועסקים בעיר חריש, קידום החלטת הממשלה ותכלול מיתוג העיר 04/07/2018 23/07/2018
מכרז מס' 30/18 להפעלת מעונ/ות יום בחריש לציבור החילוני 03/07/2018 19/07/2018
טופס בקשה לקבלת רשות שימוש/השכרת מבנה בית כנסת בתמורה פומבי 14/06/2018 15/07/2018
מכרז פומבי מס' 27/2018 ביצוע עבודות מתקני ומערכות במה באולם המופעים במתנ"ס חריש פומבי 14/06/2018 04/07/2018
מכרז פומבי מס' 26/18 למתן שרותי פיקוח ותיפעול של מערכות המים, ביוב, ניקוז ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 11/06/2018 28/06/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים, סביבתי למבני ציבור, מבני חינוך, שצפ"ים ופארקים במועצה המקומית חריש פומבי 05/06/2018 20/06/2018
מכרז פומבי 24/2018 להתקנת דשא סינטטי במתחם ביה"ס ממ"ד ברחוב הרימון 10 – חריש פומבי 31/05/2018 18/06/2018
קול קורא מס' 2018/17 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש פומבי 24/05/2018 12/06/2018
מכרז מס' 21/18 להקמת מתחם מחסנים בשטח התפעול החדש של המועצה המקומית חריש פומבי 17/05/2018 07/06/2018
מכרז מס' 18/18: הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי ל"עיר חכמה חריש" פומבי 07/05/2018 07/06/2018
קול קורא מס' 19/18 להפעלת קייטנות וצהרוני קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש פומבי 02/05/2018 17/05/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למבני ציבור וחינוך במועצה המקומית חריש פומבי 30/04/2018 30/05/2018
מכרז מס׳ 16/2018 להשכרת מבנים להפעלת מעונ/ות יום בחריש פנימי/פומבי 27/03/2018 29/04/2018
הזמנה להצעה למתן שירותי הקמה והפעלה של גינה קהילתית 27/02/2018 12/03/2018
מכרז פומבי 2/2018 להתקנת תחנות הסעה לתלמידים ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 29/01/2018 18/02/2018
מכרז פומבי 3/2018 למתן שירותי עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למועצה המקומית חריש פומבי 23/01/2018 18/02/2018
קול קורא 04/18 לאספקת יישום לניהול מערכת חוגים\צהרונים\קייטנות\אירועים חד-פעמיים במועצה המקומית חריש 09/01/2018 16/02/2018
מכרז מס' 46/17 למתן שירותי תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור 07/01/2018 29/01/2018
מכרז מס' 18/7הצטרפות לרשימת הקבלנים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 18/5 הצטרפות לרשימת ספקים נותני שירותים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 6/2018 הצטרפות לרשימת מאגר מודדים/ אדריכלים/מהנדסים/מתכננים/יועצים/מנהלי פרויקטים חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז פומבי מס' 1/18 לרכישות מדיה למועצה המקומית חריש בגוגל, פייסבוק ובאתרים ובעיתונים אחרים פומבי 01/01/2018 16/01/2018
מכרז למתן שדרוג, שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך וציבור 24/12/2017 28/12/2017
קול קורא לעריכת הדמיות במועצה המקומית חריש פומבי 17/12/2017 26/12/2017
קול קורא - למתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש פומבי 12/12/2017 07/01/2018
הגשת מועמדות למתן שרותי תכנון מוסדות חינוך בחריש חיצוני 12/12/2017 24/12/2017
מכרז מס' 52/2017 לאספקת ציוד משרדי למחסן 15/10/2017 25/10/2017
קול קורא למתן שירותי לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית מתחומי המועצה המקומית חריש 02/10/2017 01/11/2017
המועצה מקומית חריש קוראת לציבור להציע הצעות להפעלת כולל 28/09/2017 15/10/2017
מכרז מס' 43/2017 להתקנת מערכות מיגון שליטה ובקרה בבריכות לאגירת מים מס' 170 ו- 140 במזרח המועצה המקומית חריש פומבי 17/08/2017 07/09/2017
מכרז 20/2017 - מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק) פומבי 27/07/2017 14/08/2017
מכרז מס' 2017/ 38 לביצוע עבודות גמר ומערכות נלוות בית המועצה המקומית חריש פומבי 13/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' 22/2017 אספקת טובין – יעה אופני זעיר (בובקט/ מיניקט) ותחזוקתו פומבי 28/05/2017 15/06/2017
מכרז מס' 23/2017 – הדברת מזיקים פומבי 28/05/2017 15/06/2017
קול קורא - להפעלת חוגים במועצה המקומית חריש פומבי 23/05/2017 18/06/2017
בקשה להצעות מחיר למתן שירותי ניהול פרויקט מתכלל – ניהול, תכנון ופיקוח, להקמת בריכת שחייה עירונית בחריש פומבי 21/05/2017 04/06/2017
קול קורא 26/2017 להפעלת קייטנות קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש - הארכה פומבי 14/05/2017 25/05/2017
מכרז מאגר ספקים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2017 פומבי 08/05/2017 10/06/2017
מכרז 24/2017 - מתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש פומבי 07/05/2017 21/05/2017
קול קורא להגשת בקשות להפעלת בתי כנסת במגרשים 253, 257, 247, 212, 280 בתב"ע חריש 1א ומגרש 300 בתב"ע 307-0311456 במועצה המקומית חריש פומבי 09/04/2017 01/06/2017
נספח הבהרות לקול קורא להפעלת בית כנסת פומבי 09/04/2017 01/05/2017
מכרז פומבי מס' 10/2017- למתן שירותי ייעוץ ארגוני - הארכה עד 14/5/2017 פומבי 05/04/2017 14/05/2017
מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקה והתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים בחריש פומבי 16/02/2017 14/03/2017
קול קורא מס 05-17 למתן שירותי הקמה וניהול יחידת התנדבות עבור מועצה מקומית חריש פומבי 09/02/2017 01/03/2017
קול קורא להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מומחה בנושא מחשוב, תקשוב ומערכות מידע עבור מועצה מקומית חריש פומבי 09/02/2017 26/02/2017
בקשה להגשת הצעות בנושא תכנית אסטרטגית לשטחי תעסוקה בעיריית חריש פומבי 16/01/2017 26/01/2017
מכרז פומבי מס' 2016 /77 אספקת שירותי סידור, תיעוד, טיוב, מחשוב, וסריקת ארכיב תיקי בנין של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה עבור מועצה מקומית חריש פומבי 22/12/2016 25/01/2017
מכרז פומבי מס' 2016 /76 אספקת שירותי ארכיב עבור מועצה מקומית חריש פומבי 18/12/2016 18/01/2017
מכרז לאספקה והתקנת גדר עם חיפוי גרפיקה (גדר מדברת) 75-2016 חיצוני 04/12/2016 20/12/2016
מכרז פומבי (מסגרת) מס' 66/2016 לביצוע עבודות בינוי, אחזקה, ופיתוח תשתיות במבני ציבור ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 26/10/2016 28/11/2016
מכרז – 67-2016 בקשה להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מיפוי ומדידות בתחומי היישוב חריש פומבי 26/10/2016 10/11/2016
מכרז - 56-2016 בקשה להגשת הצעת מחיר לביצוע עבודות תכנון שטחי ציבור ביישוב חריש המיועדים למבני ציבור פומבי 05/09/2016 22/09/2016
מכרז מס' 53/216 - ייעוץ אדריכלי לחריש הוותיקה פומבי 02/08/2016 18/08/2016
מכרז פומבי מס' 45/2016 עבור מבנה המועצה המקומית - חריש פומבי 18/07/2016 03/08/2016
מכרז מס' 45/2016 מבנה המועצה המקומית חריש - עבודות גמר ומערכות פומבי 12/07/2016 03/08/2016
מכרז פומבי(מסגרת) מס' 2016/42 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך וציבור ברחבי מועצה מקומית חריש פומבי 07/07/2016 17/07/2016
מכרז פומבי מס' 44/ 2016 - אספקת שירותי ארכיב וסריקה עבור מועצה מקומית חריש פומבי 16/06/2016 26/06/2016
מכרז 44/2016 ארכיב וסריקה חיצוני 10/06/2016 26/06/2016
מכרז פומבי מס' 38/2016 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים פומבי 29/05/2016 15/06/2016
הליך פומבי למתן שרותי שליטה ובקרה – אדריכל/ית/ הנדסאי נוף – מכרז מס' 2015/16 מיקור חוץ פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פומבי 15/1 למתן שירותי הנהלת חשבונות פומבי 02/08/2015 20/08/2015
פניה תחרותית לקבלת הצעות מס'–15/4 הסכמי מסגרת לרכש בתחום ציוד משרדי, שירותי דפוס, חומרי ניקוי, כלים חד פעמיים ואספקה טכנית פומבי 20/07/2015 28/07/2015

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

חזור למכרזים פעילים