> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 05/21 אב בית לבית ספר ממלכתי דתי פומבי 04/02/2021 16/02/2021
מכרז פומבי 03/21 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 31/01/2021 18/02/2021
מכרז 01/21 מנהל מחלקת ילדים ונוער בסיכון פומבי 05/01/2021 24/01/2021
מכרז 02/21 מדריך גשרים – קידום נוער פומבי 05/01/2021 24/01/2021
מכרז פומבי מס' 90/20 לתפקיד עו"ס משפחה ולסדרי דין פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי מס' 91/20 לתפקיד עו"ס למשפחה ולחוק נוער פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי מס' 92/20 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי מס' 93/20 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות, זנות ודרי רחוב - מבוגרים פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי מס' 94/20 לתפקיד עו"ס לטיפול בנפגעי תקיפה מינית מבוגרים פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי מס' 95/20 לתפקיד עו"ס טיפול באלימות במשפחה פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי מס' 96/20 רכז מועדון מועשר פומבי 30/12/2020 22/01/2021
מכרז פומבי 89/20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 26/11/2020 03/12/2020
מכרז פומבי מס' 88/20 לתפקיד עוזר מהנדס פומבי 24/11/2020 08/12/2020
מכרז פומבי מס' 87/20 לתפקיד מנהל רשת- Administrator System פומבי 18/11/2020 09/12/2020
מכרז פומבי מס' 68/20 מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 17/11/2020 07/01/2021
מכרז מס' 86/20 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 16/11/2020 23/11/2020
מכרז פומבי מס' 84/20: עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 10/11/2020 24/11/2020
רכז השכלה 85/20 יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 10/11/2020 24/11/2020
מכרז פומבי מס' 82/20 לתפקיד עובד תחזוקה וניקיון פומבי 09/11/2020 23/11/2020
מכרז מס' 39/20 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך 02/11/2020 12/11/2020
מכרז פומבי מס' 81/20 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר פומבי 02/11/2020 12/11/2020
מכרז פומבי מס' 77/20 לתפקיד פקח עירוני פומבי 11/10/2020 25/10/2020
מכרז פומבי מס' 79/20 לתפקיד סגן מנהל אגף חינוך פומבי 30/09/2020 14/10/2020
מכרז פנימי/פומבי מס' 20/80 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 29/09/2020 13/10/2020
מכרז 76/20: רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 21/09/2020 30/09/2020
מכרז 73/20: מרכז מתנדבים ברשות המקומית פנימי/פומבי 21/09/2020 30/09/2020
מכרז 72/20: מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ושילוט ברשות המקומית פומבי 21/09/2020 19/10/2020
מכרז 75/20 עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 16/09/2020 12/10/2020
מכרז פומבי 71/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 31/08/2020 15/11/2020
מכרז פומבי מס' 66/20 לתפקיד פקח עירוני פומבי 24/08/2020 07/09/2020
מכרז פומבי מס' 70/20 עובד אחזקה פומבי 24/08/2020 07/09/2020
מכרז פומבי מס' 69/20 לתפקיד עו"ס סדרי דין פומבי 24/08/2020 07/09/2020
דרושים "עוזרי הוראה" לבתי ספר יסודיים פומבי 13/08/2020 13/09/2020
מכרז מס' 67/20 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פנימי/פומבי 04/08/2020 18/08/2020
מכרז 63/20 עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 12/07/2020 26/07/2020
רכז השכלה 62/20 יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 12/07/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 64/20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/07/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 65/20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/07/2020 26/07/2020
מכרז מס' 59/20 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פומבי 15/06/2020 15/07/2020
מכרז פומבי 60/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 15/06/2020 23/07/2020
מכרז מס' 12/20 לתפקיד עובד למחלקת דת פומבי 15/06/2020 29/06/2020
מכרז פומבי 56/20 לתפקיד עו"ס סדרי דין פומבי 04/06/2020 18/06/2020
מכרז פומבי 57/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) פומבי 04/06/2020 18/06/2020
מרכז פומבי מס' 58/20 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 04/06/2020 18/06/2020
מכרז פומבי מס' 34/20 מנהל אגף תאום ובקרה פומבי 27/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 50/20 מנהל רשת- Administrator S פומבי 27/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 55/20 רכזת כוח אדם חינוך פומבי 26/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 51/20 עובד ניקיון ותחזוקה פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 53/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 52/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 49/20 לתפקיד מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 47/20 רכז מלווה עולים פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי 43/20 אב לבית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי 42/20 אב בית לבית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי מס' 41/20 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי 40/20 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר פומבי 13/05/2020 27/05/2020
מכרז פומבי מספר 46/20 עובד אחזקה פומבי 10/05/2020 21/05/2020
מכרז פומבי מספר 48/20 רכז תרבות ואירועים פומבי 10/05/2020 21/05/2020
מכרז פומבי מספר 35/20 מזכירת מחלקת שירותים חברתיים פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 36/20 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 44/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) ועו"ס מועדונית פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 37/20 מנהל יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 23/04/2020 07/05/2020
מכרז פומבי מספר 32/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 18/03/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מספר 33/20 לתפקיד מנהל מוקד עירוני פומבי 18/03/2020 19/04/2020
מכרז פומבי מספר 31/20 לתפקיד סגן מנהל אגף חינוך -הוארך פומבי 05/03/2020 23/04/2020
מכרז פנימי/פומבי מספר 29/20 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה פומבי 01/03/2020 02/04/2020
מכרז מס' 30/20 לתפקיד רכז משק לשעת חירום (מל"ח - פס"ח) ואחראי מרחבים מוגנים חיצוני 01/03/2020 02/04/2020
מכרז מס' 15/20 לתפקיד אם/אב בית מועדונית -הוארך פומבי 19/02/2020 19/04/2020
מכרז פומבי מס' 21/20 לתפקיד פקח עירוני פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 20/20 לתפקיד מזכיר/ת בית הספר פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 19/20 לתפקיד קב"ס פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 18/20 לתפקיד עובד/ת איתור נוער -הוארך פומבי 19/02/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 17/20 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 16/20 – מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פנימי/פומבי 22/20 לתפקיד מזכיר בית ספר ממ"ח פנימי/פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 24/20 מנהל מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי (ניהול מחלקת בתי הספר) -הוארך פומבי 19/02/2020 23/04/2020
מכרז פומבי מס' 20/23 מזכירת השירות הפסיכולוגי חינוכי פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 25/20 לתפקיד עו"ס משפחה וסדרי דין 100% משרה -הוארך פומבי 19/02/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 27/20 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 26/20 לתפקיד עו"ס משפחה וסדרי דין - 75% משרה -הוארך פומבי 19/02/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 28/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) ועו"ס מועדונית פומבי 19/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מס' 14/20 לתפקיד מנהל מחלקת דת פומבי 17/02/2020 04/03/2020
מכרז פנימי/ פומבי מס' 13/20 לתפקיד מזכיר בלשכת ראש הרשות פנימי/פומבי 26/01/2020 02/02/2020
מכרז פנימי/פומבי מס' 4/20 לתפקיד רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 22/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 7/20 לתפקיד מרכז מתנדבים ברשות המקומית פומבי 22/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 8/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 9/20 מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 10/20 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 11/20 לתפקיד עובד/ת איתור נוער פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי 01/20 אב בית לבית ספר ממלכתי פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז מס' 5/20 לתפקיד אם/אב בית מועדונית פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי 3/20 לתפקיד מהנדס הרשות - הוארך פומבי 14/01/2020 06/02/2020
פרסום מכרז 6/20 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 2/20 רכז/ת מועדון מועשר פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז מס' 171/19 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 29/12/2019 02/01/2020
מכרז מס' 178/19 לתפקיד עו"ס משפחה ומועדונית פומבי 23/12/2019 31/12/2019
מכרז פומבי מס' 177/19 לתפקיד: פקיד רישום וקליטה פומבי 18/12/2019 26/12/2019
מכרז פומבי מס' 176/19 לתפקיד: אחראי לפיתוח תכניות לזקן בקהילה פומבי 09/12/2019 19/12/2019
מכרז מס' 171/19 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 27/11/2019 26/12/2019
מכרז מס' 170/19 לתפקיד עובד/ת איתור נוער פומבי 27/11/2019 26/12/2019
מכרז מס' 172/19 – מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 27/11/2019 12/12/2019
מכרז מס' 174/19 לתפקיד אם/אב בית מועדונית פומבי 27/11/2019 26/12/2019
מכרז מס' 163/19 לתפקיד קב"ס פומבי 25/11/2019 01/12/2019
מכרז מס' 169/19: מזכירת מחלקת שירותים חברתיים פומבי 19/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 164/19 לתפקיד עו"ס קהילתי פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 165/19 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז 166/19 לתפקיד אב בית ותחזוקה לבית ספר פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 168/19 מזכירת אגף חירום וביטחון פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 167/19 עובד אחזקה פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז 159/19 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז מס' 161/19 - מנהל יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז פומבי מס' 162/19 - רכז מעורבות חברתית פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז מס' 160/19: מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 29/10/2019 12/12/2019
מכרז מס' 158/19 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 26/09/2019 27/10/2019
מכרז מס' 157/19 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 18/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי 132/19 דובר/ת הרשות המקומית פומבי 08/08/2019 29/08/2019
מכרז 156/19 מנהל מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי פומבי 04/08/2019 20/08/2019
דרושות סייעות לצהרונים במערכת החינוך חריש 01/08/2019 30/09/2019
מכרז פומבי 155/19 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 01/08/2019 14/08/2019
מכרז 151/19: אב בית לבית ספר לחינוך מיוחד פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז 152/19: אב בית ותחזוקה פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז מס' 153/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר לחינוך מיוחד פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז מס' 154/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר פומבי 22/07/2019 25/07/2019
מכרז פומבי מס' 150/19 לתפקיד: מרכז נושא ועדות החלטה + אחראי לתכניות לזקן בקהילה פומבי 11/07/2019 31/07/2019
מכרז פומבי מס' 109/19 מנהל מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי (ניהול מחלקת בתי הספר) פומבי 11/07/2019 24/07/2019
מכרז פומבי מס' 149/19 לתפקיד: מנהל/ת אגף משאבי אנוש פומבי 10/07/2019 23/07/2019
מכרז פומבי מס' 147/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית הספר פומבי 02/07/2019 18/07/2019
מכרז פומבי מס' 148/19 סגן גזבר פומבי 02/07/2019 22/07/2019
מכרז פומבי 143/19 לתפקיד: מנהל אגף תאום ובקרה פומבי 20/06/2019 11/07/2019
מכרז פומבי מס' 146/19 לתפקיד רכז ניהול ידע פומבי 20/06/2019 07/07/2019
מכרז פומבי חיצוני מס 145/19 רכז/ת תעסוקה פומבי 19/06/2019 02/07/2019
מכרז פומבי מס' 127/19 רכז מלווה עולים פומבי 17/06/2019 30/06/2019
מכרז 140/19: מרכז נושא עבודה קהילתית ועו"ס קהילתי פומבי 05/06/2019 11/07/2019
מכרז פומבי 131/19: מנהל מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי פומבי 04/06/2019 25/06/2019
מכרז פומבי 117/19 רכזת תרבות ואירועים פומבי 29/05/2019 19/06/2019
מכרז פומבי 122/19 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 28/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 137/19 רכזת שיבוץ גני ילדים וכוח אדם פומבי 28/05/2019 05/06/2019
מכרז פומבי מס' 115/19 סגן גזבר פומבי 27/05/2019 10/06/2019
מכרז מס' 133/19 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 27/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 141/19 קניין רכש פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 135/19 מזכירת מתנ"ס פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 130/19 מזכירת מחלקת שירותים חברתיים פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי 109/19 מחסנאי ואינוונטר פומבי 26/05/2019 24/06/2019
מכרז פומבי מס' 112/19 עובד אחזקה פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז פומבי מס' 113/19 רכז אחזקת מבנים ונכסים פומבי 26/05/2019 10/06/2019
מכרז מס' 116/19: ספרן פומבי 16/05/2019 13/06/2019
מכרז מס' 125/19: מזכירת מחלקת החינוך פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז מס' 123/19 מזכירת מנהל כללי פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז מס' 110/19 מזכירת אגף שפ"ע פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז פומבי מס' 136/19 מנהל מחלקת נכסים פומבי 01/05/2019 22/05/2019
מכרז פומבי מס' 128/19 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז פומבי מס' 138/19 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 01/05/2019 15/05/2019
מכרז מס' 114/19 מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 16/04/2019 22/05/2019
מכרז מס' 120/19 רכז נוער ומנהיגות פומבי 16/04/2019 16/05/2019
מכרז 121/19: חשב/ת אגף פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 139/19: מזכירת סגן מנהל אגף הנדסה פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 119/19: מזכירת אגף תרבות פנאי וקהילה פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 126/19 מזכירת השירות הפסיכולוגי חינוכי פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז פומבי מס' 106/19: עו"ס קהילתי פומבי 08/04/2019 30/04/2019
מכרז 129/19: רכז הסעות ולוגיסטיקה פומבי 01/04/2019 28/04/2019
מכרז 124/19: רכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 01/04/2019 28/04/2019
מכרז 118/19: רכזת שיבוץ גני ילדים וכוח אדם פומבי 01/04/2019 28/04/2019
מכרז מס' 108/19: מזכירת בית הספר פומבי 26/03/2019 04/04/2019
מכרז מס' 142/19 לתפקיד: מנהל יחידת רכש ואספקה פומבי 25/03/2019 31/03/2019
מכרז מס' 105/19: לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 24/03/2019 10/04/2019
מכרז מס' 107/19 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשות המקומית פומבי 24/03/2019 04/04/2019
מכרז מס' 106/19 לתפקיד: עו"ס קהילתי פומבי 24/03/2019 10/04/2019
מכרז מס' 104/19 לתפקיד: מנהל אגף חינוך פומבי 10/03/2019 24/03/2019
מכרז מס' 134/19: לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 25/02/2019 14/03/2019
מכרז מס' 03/19: מנהל אגף שירותי חירום וביטחון פנימי 31/01/2019 07/02/2019
מכרז מס' 02/19: מנהל יחידת רכש ואספקה פנימי/פומבי 24/01/2019 14/02/2019
מכרז 01/19: אב בית לבית הספר - זרם חרדי פומבי 20/01/2019 14/02/2019
קול קורא לרכז/ת מועדון אזרחים ותיקים פומבי 14/01/2019 28/01/2019
מכרז מס' 143/18: לתפקיד פקח עירוני פומבי 30/12/2018 31/01/2019
מכרז מס' 144/18: לתפקיד תברואן פומבי 30/12/2018 31/01/2019
מכרז מס' 139/18: מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 20/12/2018 24/01/2019
מכרז 142/18: אב בית לבית הספר פומבי 18/12/2018 25/12/2018
מכרז מס' 136/18 לתפקיד: מנהל יחידת החינוך הקדם יסודי פנימי/פומבי 17/12/2018 17/01/2019
מכרז מס' 123/18 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פנימי/פומבי 17/12/2018 17/01/2019
מכרז מס' 140/18: מנהל יחידת נוער פומבי 05/12/2018 19/12/2018
מכרז פומבי 142/18 אב בית לבית הספר פומבי 22/11/2018 11/12/2018
מכרז פומבי מס' 138/18 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור פומבי 21/11/2018 19/12/2018
מכרז מס' 130/18 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך פומבי 19/11/2018 02/12/2018
מכרז מס' 135/18 לתפקיד תברואן פומבי 19/11/2018 19/12/2018
מס' מכרז 133/2018 לתפקיד מדריך ראש צוות ומרכז תחום תכנון, מידע והערכה פומבי 19/11/2018 02/12/2018
מס' מכרז 134/2018 מרכז נושא עבודה קהילתית ועו"ס קהילתי פומבי 19/11/2018 02/12/2018
רכז תרבות ואירועים – זמני (החלפה מחל"ד) פומבי 18/11/2018 20/11/2018
מזכירת אגף תרבות פנאי וקהילה- זמנית פומבי 18/11/2018 21/11/2018
מכרז מס' 141/18 לתפקיד: פקח עירוני פומבי 13/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 127/18 לתפקיד: מזכירת בית הספר פומבי 13/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 126/18 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי 128/18 אב בית לבית הספר ברשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 125/18 לתפקיד: עובד שכונתי פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי 124/18 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/11/2018 02/12/2018
למחלקה לשירותים חברתיים חריש דרוש/ה מלווה הסעות לפעוט פומבי 20/08/2018 30/09/2018
מזכירת בית ספר זמנית - 50% משרה פומבי 16/08/2018 20/08/2018
אב בית - 50% משרה פומבי 16/08/2018 20/08/2018
אב בית - 100% משרה פומבי 16/08/2018 20/08/2018
מכרז מס' 119/18 לעובד/ת איתור נוער 25/06/2018 07/07/2018
מכרז פומבי חיצוני מס' 118/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 10/06/2018 17/06/2018
מכרז מס' 117/18 עו"ס קהילתי 10/06/2018 12/07/2018
מכרז מס' 116/18 לתפקיד תברואן 26/04/2018 09/05/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 115/18 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 15/04/2018 03/05/2018
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פנימי/פומבי 15/04/2018 25/04/2018
מכרז פומבי מס' 106/18 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 27/03/2018 30/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 114/18 רכז/ת חוגים פומבי 27/03/2018 22/04/2018
מכרז פומבי מס' 113/18 לתפקיד מוקדן/ית במוקד 106 פומבי 27/03/2018 06/05/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 114/18 רכז/ת חוגים פומבי 25/03/2018 22/04/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 112/18 לתפקיד: חשב/ת שכר פנימי/פומבי 25/03/2018 06/05/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 110/18 מנהל יחידת נוער פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 111/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי109/18 לתפקיד מהנדס הרשות המקומית - הארכה פומבי 13/03/2018 10/06/2018
מכרז פומבי מס 101/18 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשת המקומית פומבי 27/02/2018 15/03/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 105/18 לתפקיד מזכירת בית הספר פנימי/פומבי 19/02/2018 08/03/2018
מכרז מס' 104/18 לתפקיד עוזר\ת גננת במערכת החינוך חריש 18/02/2018 01/08/2019
מכרז פומבי מס 102/18 לתפקיד עובד שכונתי פומבי 18/02/2018 08/03/2018
מכרז פומבי מס' 100/18 לתפקיד: מנהל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול פומבי 14/02/2018 08/03/2018
מכרז פנימי/פומבי מס' 103/18 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ושצ"פים פומבי 14/02/2018 22/03/2018
הליך איתור מספר 66/2017 לתפקיד המנהל הכללי של החברה הכלכלית חריש 25/12/2017 08/01/2018
מכרז מס' 63/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון חיצוני 06/12/2017 21/12/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 70/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי 06/12/2017 21/12/2017
מכרז מס' 71/2017 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך חיצוני 06/12/2017 21/12/2017
מכרז פנימי/פומבי 61/2017 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 07/11/2017 21/12/2017
מכרז מס' 62/2017 לתפקיד תברואן חיצוני 07/11/2017 21/12/2017
מכרז מס' 59/2017 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 01/10/2017 16/10/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 58/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 01/10/2017 22/10/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 57/2017 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה פומבי 01/10/2017 16/10/2017
מכרז מס' 54/2017 לתפקיד תברואן פנימי/פומבי 13/09/2017 22/10/2017
מכרז פומבי מס' 53/2017 לתפקיד מנהל אגף שפ"ע פומבי 13/09/2017 03/10/2017
מכרז מס' 55/2017 לתפקיד עו"ס משפחה פנימי/פומבי 13/09/2017 16/10/2017
מכרז מס' 56/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פנימי/פומבי 13/09/2017 16/10/2017
מכרז מס' 51/2017 לתפקיד אב בית פומבי 14/08/2017 16/08/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 49/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 10/08/2017 31/08/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 48/2017 לתפקיד מנהל מחלקת איכות סביבה ותברואה פנימי/פומבי 10/08/2017 10/09/2017
מכרז פומבי מס' 50/2017 לתפקיד מוקדן/ית במוקד העירוני מוקד רואה 106 לסטודנטים בלבד פומבי 10/08/2017 10/09/2017
מכרז מס' 44/2017 פומבי לרכז/ת רשותי לתכנית "ניצנים" פומבי 20/07/2017 07/08/2017
מכרז מס' 45/2017 פומבי לתפקיד קב"ס פומבי 20/07/2017 10/08/2017
מכרז מס' 29/2017 לתפקיד פקח עירוני פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 30/2017 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ואיכות הסביבה פנימי/פומבי 20/06/2017 03/08/2017
מכרז מס' 31/2017 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור פנימי/פומבי 20/06/2017 10/08/2017
מכרז פנימי/פומבי למנהל/ת מוקד עירוני פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 33/2017 לתפקיד מזכירת מנהל כללי פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 39/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך פנימי/פומבי 20/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 28/2017 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פנימי/פומבי 06/06/2017 11/03/2018
מכרז מס' 42/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון פומבי 05/06/2017 09/07/2017
מכרז מס' 36/2017 לתפקיד אחראי שט"י - ניהול תחנה וייעוץ לטיפול בחיי משפחה וזוגיות פומבי 24/05/2017 08/06/2017
מכרז מס' 35/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פומבי 24/05/2017 08/06/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 37/2017 לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה פומבי 24/05/2017 08/06/2017
דרוש/ה לתפקיד עו"ס כוללני - החלפה לחל"ד פנימי/פומבי 09/05/2017 19/05/2017
מכרז פנימי/פומבי מס' 21/2017 לתפקיד מזכירת אגף פנימי/פומבי 20/04/2017 07/05/2017
הליך פומבי למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה 14-17 - מעודכן פומבי 28/03/2017 06/04/2017
בנות שרות לאומי לחריש חיצוני 19/03/2017 30/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 17/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי - הארכה פנימי/פומבי 16/03/2017 11/05/2017
מכרז מס' 16/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 16/03/2017 06/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 15/2017 לתפקיד רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 16/03/2017 06/04/2017
מכרז פנימי/פומבי 09/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי פנימי/פומבי 30/01/2017 17/02/2017
פנימי/פומבי לתפקיד בלנית למקווה בחריש מכרז מס' 03/2017 פנימי/פומבי 02/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 02/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 02/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 01/2017 פנימי/פומבי לתפקיד: מנהל מחלקת קליטה והסברה פנימי/פומבי 02/01/2017 22/01/2017
מכרז פנימי/חיצוני 68/2016 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש פומבי 10/11/2016 22/11/2016
מכרז פנימי/פומבי 71/2016 לתפקיד פסיכולוג חינוכי פנימי/פומבי 03/11/2016 01/12/2016
מזכיר בית ספר ממלכתי חרדי - בנים פומבי 30/10/2016 22/11/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהלת ספריה ציבורית- מספר מכרז 61/2016 פומבי 29/08/2016 06/09/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד סגן מנהל אגף ההנדסה בתשתיות 59/2016 פומבי 18/08/2016 08/09/2016
דרוש/ה מדריך/ה נוער בחריש פומבי 15/08/2016 06/10/2016
מכרז מס 52/2016 לתפקיד תברואן חיצוני 26/07/2016 08/09/2016
מכרז 47/2016 לתפקיד עו"ס קהילתי חיצוני 04/07/2016 24/07/2016
מכרז פנימי/פומבי 46/2016 לתפקיד מזכיר בית הספר פומבי 04/07/2016 17/07/2016
מכרז 50/2016 לתפקיד עוזר מהנדס לתאום ובקרה ורשם נכסים פומבי 04/07/2016 17/07/2016
מכרז פנימי/פומבי מס' 51/2016 לתפקיד מנהל מחלקת ספורט פומבי 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 48/2016 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין חיצוני 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 49/2016 לתפקיד עו"ס כוללני ורכוז ועדות חיצוני 04/07/2016 19/07/2016
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 36/16 למנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט חיצוני 10/05/2016 19/05/2016
מכרז פנימי/חיצוני מס' 37/2016 לתפקיד תברואן פנימי 31/03/2016 19/05/2016
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מהנדס העיר מס' מכרז 2015/1 פומבי 13/12/2015 03/12/2015
מפקח רישוי עסקים מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת מבני ציבור, תשתיות, פיתוח ותחבורה מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ת מנהל כללי ומנהל משאבי אנוש מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ ת אגף החינוך מס' מכרז 2015/2 פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה מס' מכרז 2015/2 פומבי 13/11/2015 03/12/2015
מנהל/ת אגף שיפור פני העיר שפ"ע פומבי 28/08/2015 20/09/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חריש פומבי 27/08/2015 20/09/2015
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל מדור קליטה פומבי 21/05/2015 05/06/2015

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 202/2020: לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו פומבי 06/01/2021 03/02/2021
מכרז 201/2020 למתן שירותי ריכוז קהילה ותפעול ה"אב" בחריש (מתחם עבודה משותף) פומבי 06/08/2020 25/11/2020
מפגש מציעים פוטנציאלים במסגרת RFI – להקמת קאנטרי קלאב בחריש 22/07/2020 02/08/2020
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון והקמה של איזורי תעסוקה 09/07/2020 16/07/2020
מכרז 07/2020: לאספקה, התקנה, אחזקה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים במועצה מקומית חריש פומבי 09/07/2020 10/08/2020
מכרז 11/2020 לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות ,קירות תמך, תשתיות רטובות וניקוז פומבי 17/06/2020 12/07/2020
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת ציוד ריהוט 04/06/2020 11/06/2020
מכרז פומבי 200/2020 מתן שירותי ניהול "האב" ופיתוח עסקי בחריש פומבי 02/06/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 06/2020 מכרז פומבי לרכישת ציוד משרדי כללי למוסדות המועצה פומבי 05/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 07/2020 אחזקה, אספקה והתקנת שילוט עירוני - מבוטל פומבי 05/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 2/20 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 3/20 אספקת שירותי הגברה ותאורה פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 4/20 לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים וצהרונים פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 05/2020 פיתוח ואחזקה של תשתיות מועצה מקומית חריש - מבוטל פומבי 02/04/2020 27/04/2020
קול קורא 1/20 להפקה והפעלת אירועי עצמאות 2020 בחריש -הוארך 30/01/2020 20/02/2020
מכרז מס' 22/19: מתן שירותי קידום וניהול "האב" בחריש (מתחם עבודה משותף) פומבי 03/11/2019 20/11/2019
קול קורא מס' 21/2019: לשיתוף הציבור בגיבוש רעיונות והצעות לשימושי קרקע ציבורית במתחם המע"ר 03/09/2019 07/11/2019
מכרז מס' 20/2019: להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות פומבי 19/08/2019 26/09/2019
קול קורא 19/2019: להפעלת חוגים בצהרוני וגני המועצה המקומית חריש לשנה"ל התש"פ 06/08/2019 20/08/2019
קול קורא 16/2019: למתן שירות טיפולים בתחומים שונים במרכז העירוני לילד ולמשפחה 22/07/2019 31/07/2019
קול קורא 17/2019: פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי אסטרטגיה שיווקית ו-מיתוג ערים 15/07/2019 30/07/2019
מכרז פומבי לשירותי ניהול מערכות מידע כוללים במועצה מקומית חריש 16/09 פומבי 11/07/2019 31/07/2019
קול קורא 14/2019 - למתן שירותי ייעוץ ולביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות 04/06/2019 11/06/2019
מכרז 13/2019: לאספקה, התקנה ומתן שרות ואחריות למערכות ומרכיבי ביטחון בבניין המועצה ובבניין המתנ"ס פומבי 30/05/2019 01/07/2019
בקשה לקבלת רשות שימוש/השכרת מבנה בית כנסת בנוהל בר-רשות לתקופה מוגבלת בתמורה 16/05/2019 30/06/2019
הליך מס' 10/2019: אספקת שירותי דפוס 07/05/2019 06/06/2019
הליך מס' 12/2019: אספקת שירותי גרפיקה 07/05/2019 06/06/2019
מכרז מס' 6/2019: יעוץ, ליווי וכתיבת מכרזים פומבי 08/04/2019 12/05/2019
קול קורא מס' 5/19 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש פומבי 01/04/2019 16/04/2019
הזמנה להציע הצעה למתן שירותי הקמה וניהול "האב"(מתחם עבודה משותף) קליקה מס' 7/19 19/03/2019 29/04/2019
הזמנה להציע שירותי ריכוז קהילה ותפעול האב(מתחם עבודה משותף) קליקה מס' 8/19 19/03/2019 29/04/2019
מכרז מס' 3/2019: מתן שירותי אחזקה, שיפוץ ושידרוג של מוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית חריש פומבי 11/03/2019 07/04/2019
מכרז מס' 02/2019- תכנון, אספקה והתקנת תשתיות תקשוב לניהול המועצה 12/02/2019 17/03/2019
מכרז פומבי מס' 43/2018 למתן שירותי גבייה כוללים פומבי 03/01/2019 30/01/2019
מכרז מס' 42/2018: מתן שירותי גבייה משפטית של חובות מוניציפאליים עבור עיריית חריש וביצוע פעולות גבייה משפטית על פי דרישה פומבי 02/01/2019 30/01/2019
מכרז מס' 38/18: הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי חשבות שכר בעיריית חריש פומבי 02/01/2019 30/01/2019
מכרז 36-18 לתחזוקת ואספקת מזגנים פומבי 10/12/2018 10/01/2019
מכרז 40/18 קול קורא מטעם עיריית חריש לקידום יוזמות קהילתיות לטובת הסביבה לשנת תשע"ט פנימי/פומבי 25/11/2018 10/12/2018
מכרז מס' 37/18: מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח לביצוע בינוי מוסדות ציבור, חינוך ופרויקטים כלליים ברשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 10/12/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - רישיונות רכב פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות הבהרה פניקס פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - תשובות לשאלות הבהרה פניקס פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות הבהרה ובקשות לשינויים במכרז פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - תשובות לשאלות ובקשות להבהרה חברת איילון פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות ובקשות להבהרה חברת איילון פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 - שאלות הבהרה חברת מגדל פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 -תשובות שאלות הבהרה חברת מגדל פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 -שאלות הבהרה נוספות חברת הפניקס פומבי 15/10/2018 15/11/2018
מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019 -תשובות לשאלות הבהרה נוספות חברת הפניקס פומבי 05/10/2018 15/11/2018
מכרז מס' 33/18 למתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות במרקם הוותיק במועצה מקומית חריש פומבי 02/09/2018 04/10/2018
32-18 מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 16/08/2018 06/09/2018
מכרז מס' 31/18 - לשיפוץ ושדרוג מבנה בית כנסת יביל במגרש 300 תב"ע 307-0311456 פומבי 09/07/2018 19/07/2018
מכרז מס' 28/2018 אספקת טובין – מחפרון אופני חדש ותחזוקתו פומבי 05/07/2018 25/07/2018
קול קורא מספר 29/18 למתן שירותי תכלול וניהול עבור תכנון וקידום אזורי תעסוקה ועסקים בעיר חריש, קידום החלטת הממשלה ותכלול מיתוג העיר 04/07/2018 23/07/2018
מכרז מס' 30/18 להפעלת מעונ/ות יום בחריש לציבור החילוני 03/07/2018 19/07/2018
טופס בקשה לקבלת רשות שימוש או השכרת מבנה בית כנסת בתמורה פומבי 14/06/2018 15/07/2018
מכרז פומבי מס' 27/2018 ביצוע עבודות מתקני ומערכות במה באולם המופעים במתנ"ס חריש פומבי 14/06/2018 04/07/2018
מכרז פומבי מס' 26/18 למתן שרותי פיקוח ותיפעול של מערכות המים, ביוב, ניקוז ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 11/06/2018 28/06/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים, סביבתי למבני ציבור, מבני חינוך, שצפ"ים ופארקים במועצה המקומית חריש פומבי 05/06/2018 20/06/2018
מכרז פומבי 24/2018 להתקנת דשא סינטטי במתחם ביה"ס ממ"ד ברחוב הרימון 10 – חריש פומבי 31/05/2018 18/06/2018
קול קורא מס' 2018/17 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש פומבי 24/05/2018 12/06/2018
מכרז מס' 21/18 להקמת מתחם מחסנים בשטח התפעול החדש של המועצה המקומית חריש פומבי 17/05/2018 07/06/2018
הודעה בנוגע למכרז 18/18 - הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי לעיר חכמה חריש 14/05/2018 29/08/2018
מכרז מס' 18/18: הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי ל"עיר חכמה חריש" פומבי 07/05/2018 07/06/2018
קול קורא מס' 19/18 להפעלת קייטנות וצהרוני קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש פומבי 02/05/2018 17/05/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למבני ציבור וחינוך במועצה המקומית חריש פומבי 30/04/2018 30/05/2018
מכרז מס׳ 16/2018 להשכרת מבנים להפעלת מעונ/ות יום בחריש פנימי/פומבי 27/03/2018 29/04/2018
הזמנה להצעה למתן שירותי הקמה והפעלה של גינה קהילתית 27/02/2018 12/03/2018
מכרז פומבי 2/2018 להתקנת תחנות הסעה לתלמידים ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 29/01/2018 18/02/2018
מכרז פומבי 3/2018 למתן שירותי עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למועצה המקומית חריש פומבי 23/01/2018 18/02/2018
קול קורא 04/18 לאספקת יישום לניהול מערכת חוגים\צהרונים\קייטנות\אירועים חד-פעמיים במועצה המקומית חריש 09/01/2018 16/02/2018
מכרז מס' 46/17 למתן שירותי תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור 07/01/2018 29/01/2018
מכרז מס' 18/7הצטרפות לרשימת הקבלנים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 18/5 הצטרפות לרשימת ספקים נותני שירותים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 6/2018 הצטרפות לרשימת מאגר מודדים/ אדריכלים/מהנדסים/מתכננים/יועצים/מנהלי פרויקטים חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז פומבי מס' 1/18 לרכישות מדיה למועצה המקומית חריש בגוגל, פייסבוק ובאתרים ובעיתונים אחרים פומבי 01/01/2018 16/01/2018
מכרז למתן שדרוג, שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך וציבור 24/12/2017 28/12/2017
קול קורא לעריכת הדמיות במועצה המקומית חריש פומבי 17/12/2017 26/12/2017
קול קורא - למתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש פומבי 12/12/2017 07/01/2018
הגשת מועמדות למתן שרותי תכנון מוסדות חינוך בחריש חיצוני 12/12/2017 24/12/2017
מכרז מס' 52/2017 לאספקת ציוד משרדי למחסן 15/10/2017 25/10/2017
קול קורא למתן שירותי לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית מתחומי המועצה המקומית חריש 02/10/2017 01/11/2017
המועצה מקומית חריש קוראת לציבור להציע הצעות להפעלת כולל 28/09/2017 15/10/2017
מכרז מס' 43/2017 להתקנת מערכות מיגון שליטה ובקרה בבריכות לאגירת מים מס' 170 ו- 140 במזרח המועצה המקומית חריש פומבי 17/08/2017 07/09/2017
מכרז 20/2017 - מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק) פומבי 27/07/2017 14/08/2017
מכרז מס' 2017/ 38 לביצוע עבודות גמר ומערכות נלוות בית המועצה המקומית חריש פומבי 13/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' 22/2017 אספקת טובין – יעה אופני זעיר (בובקט/ מיניקט) ותחזוקתו פומבי 28/05/2017 15/06/2017
מכרז מס' 23/2017 – הדברת מזיקים פומבי 28/05/2017 15/06/2017
קול קורא - להפעלת חוגים במועצה המקומית חריש פומבי 23/05/2017 18/06/2017
בקשה להצעות מחיר למתן שירותי ניהול פרויקט מתכלל – ניהול, תכנון ופיקוח, להקמת בריכת שחייה עירונית בחריש פומבי 21/05/2017 04/06/2017
קול קורא 26/2017 להפעלת קייטנות קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש - הארכה פומבי 14/05/2017 25/05/2017
מכרז מאגר ספקים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2017 פומבי 08/05/2017 10/06/2017
מכרז 24/2017 - מתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש פומבי 07/05/2017 21/05/2017
קול קורא להגשת בקשות להפעלת בתי כנסת במגרשים 253, 257, 247, 212, 280 בתב"ע חריש 1א ומגרש 300 בתב"ע 307-0311456 במועצה המקומית חריש פומבי 09/04/2017 01/06/2017
נספח הבהרות לקול קורא להפעלת בית כנסת פומבי 09/04/2017 01/05/2017
מכרז פומבי מס' 10/2017- למתן שירותי ייעוץ ארגוני - הארכה עד 14/5/2017 פומבי 05/04/2017 14/05/2017
מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקה והתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים בחריש פומבי 16/02/2017 14/03/2017
קול קורא מס 05-17 למתן שירותי הקמה וניהול יחידת התנדבות עבור מועצה מקומית חריש פומבי 09/02/2017 01/03/2017
קול קורא להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מומחה בנושא מחשוב, תקשוב ומערכות מידע עבור מועצה מקומית חריש פומבי 09/02/2017 26/02/2017
בקשה להגשת הצעות בנושא תכנית אסטרטגית לשטחי תעסוקה בעיריית חריש פומבי 16/01/2017 26/01/2017
מכרז פומבי מס' 2016 /77 אספקת שירותי סידור, תיעוד, טיוב, מחשוב, וסריקת ארכיב תיקי בנין של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה עבור מועצה מקומית חריש פומבי 22/12/2016 25/01/2017
מכרז פומבי מס' 2016 /76 אספקת שירותי ארכיב עבור מועצה מקומית חריש פומבי 18/12/2016 18/01/2017
מכרז לאספקה והתקנת גדר עם חיפוי גרפיקה (גדר מדברת) 75-2016 חיצוני 04/12/2016 20/12/2016
מכרז פומבי (מסגרת) מס' 66/2016 לביצוע עבודות בינוי, אחזקה, ופיתוח תשתיות במבני ציבור ברחבי המועצה המקומית חריש פומבי 26/10/2016 28/11/2016
מכרז – 67-2016 בקשה להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מיפוי ומדידות בתחומי היישוב חריש פומבי 26/10/2016 10/11/2016
מכרז - 56-2016 בקשה להגשת הצעת מחיר לביצוע עבודות תכנון שטחי ציבור ביישוב חריש המיועדים למבני ציבור פומבי 05/09/2016 22/09/2016
מכרז מס' 53/216 - ייעוץ אדריכלי לחריש הוותיקה פומבי 02/08/2016 18/08/2016
מכרז פומבי מס' 45/2016 עבור מבנה המועצה המקומית - חריש פומבי 18/07/2016 03/08/2016
מכרז מס' 45/2016 מבנה המועצה המקומית חריש - עבודות גמר ומערכות פומבי 12/07/2016 03/08/2016
מכרז פומבי(מסגרת) מס' 2016/42 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך וציבור ברחבי מועצה מקומית חריש פומבי 07/07/2016 17/07/2016
מכרז פומבי מס' 44/ 2016 - אספקת שירותי ארכיב וסריקה עבור מועצה מקומית חריש פומבי 16/06/2016 26/06/2016
מכרז 44/2016 ארכיב וסריקה חיצוני 10/06/2016 26/06/2016
מכרז פומבי מס' 38/2016 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים פומבי 29/05/2016 15/06/2016
הליך פומבי למתן שרותי שליטה ובקרה – אדריכל/ית/ הנדסאי נוף – מכרז מס' 2015/16 מיקור חוץ פומבי 20/11/2015 03/12/2015
מכרז פומבי 15/1 למתן שירותי הנהלת חשבונות פומבי 02/08/2015 20/08/2015
פניה תחרותית לקבלת הצעות מס'–15/4 הסכמי מסגרת לרכש בתחום ציוד משרדי, שירותי דפוס, חומרי ניקוי, כלים חד פעמיים ואספקה טכנית פומבי 20/07/2015 28/07/2015

מכרזי הוועדה המיוחדת

וועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 01/2021: להפקה והפעלת אירועי ערב יום העצמאות בחריש 14/04/2021 31/01/2021 10/02/2021
בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור פתרונות תאורה חכמה בשטח המועצה המקומית חריש 20/12/2020 05/01/2021
הליך בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן "שירותים שונים לשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) במועצה המקומית חריש" 12/10/2020 08/11/2020
הליך בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן "שירותים פארא רפואיים במסגרת תכנית לצמצום פערים בהתפתחויות לגיל הרך" 12/10/2020 08/11/2020
קול קורא לאירוח מפגשי "חריש בשלייקס" לאזרחים ותיקים בחריש 03/09/2020 02/10/2020
קול קורא לאיתור דירה בתנאי שכירות בלתי מוגנת לדירת קלט לעולים חדשים 18/08/2020 22/11/2020
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מס' 2020/00 18/08/2020 28/08/2020
קול קורא 9/2020 עריכת תוכנית כלכלית לעיר חריש פומבי 26/04/2020 13/05/2020
קול קורא - שיתוף ציבור - בחינה ואיתור צרכי הקהילות והציבור בחריש להקמת בתי כנסת בשטחים ציבוריים בטרם יציאה להליך הקצאות פומבי 26/04/2020 25/05/2020
קול קורא 10/2020 ליווי משפטי פרויקט אור המזרח פומבי 26/04/2020 07/05/2020
קול קורא 8/2020 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש -הוארך פומבי 24/04/2020 13/05/2020
קול קורא 02/2020 - למתן זכות שכירות בלתי מוגנת לחלק ממבנה - להפעלת מכינה קדם צבאית 09/03/2020 25/03/2020
דוכני מזון לפורים פומבי 23/02/2020 27/02/2020
ספריה תורנית קהילתית פומבי 05/02/2020 23/02/2020
קול קורא פורום מנהיגות צעירה 04/02/2020 16/02/2020
הודעה על הקמת וועדת ערר לארנונה 02/02/2020 18/02/2020
הצטרפות תושבים לפורום ספורט פומבי 15/01/2020 25/01/2020

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני אסטרטגי-פדגוגי 11/10/2020 22/10/2020

חזור למכרזים פעילים