> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 34/20 מנהל אגף תאום ובקרה פומבי 27/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 50/20 מנהל רשת- Administrator S פומבי 27/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 55/20 רכזת כוח אדם חינוך פומבי 26/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי מס' 51/20 עובד ניקיון ותחזוקה פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 53/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 52/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 49/20 לתפקיד מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה פומבי 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 47/20 רכז מלווה עולים פומבי 18/05/2020 01/06/2020
דרושות סייעות לגני ילדים פנימי/פומבי 05/04/2020

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים/קבלנים/ספקים פומבי

עבור לארכיון המכרזים