> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 132/19 דובר/ת הרשות המקומית פומבי 08/08/2019 29/08/2019
מכרז 156/19 מנהל מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי פומבי 04/08/2019 20/08/2019
דרושות סייעות לצהרונים במערכת החינוך חריש 01/08/2019 30/09/2019

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 19/2019: להפעלת חוגים בצהרוני וגני המועצה המקומית חריש לשנה"ל התש"פ 06/08/2019 20/08/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

עבור לארכיון המכרזים