> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 88/20 לתפקיד עוזר מהנדס פומבי 24/11/2020 08/12/2020
מכרז פומבי מס' 87/20 לתפקיד מנהל רשת- Administrator System פומבי 18/11/2020 09/12/2020
מכרז פומבי מס' 68/20 מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 16/11/2020 08/12/2020
מכרז פומבי מס' 84/20: עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 10/11/2020 24/11/2020
רכז השכלה 85/20 יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 10/11/2020 24/11/2020

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 201/2020 למתן שירותי ריכוז קהילה ותפעול ה"אב" בחריש (מתחם עבודה משותף) פומבי 06/08/2020 25/11/2020
ביטול מכרז 2/2020 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו 27/07/2020
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים